Miljøgifter

Oppdrettsindustrien truer folkehelsen

Article in English after Norwegian edition Manglende kontroll over sykdomsfremkallende organismer og unnlatenhet i forhold til føre-var-prinsippet er et manifest på hvordan også Norsk havbruksindustri driftes nasjonalt og globalt. Dette er av graverende karakter.  Epidemier brer om seg og er langt utenfor kontroll. Behovet for økning av antibiotikaforbruk kreves. I Norge brukes oksolinsyre, florfenikol og oxytetracycline i … Les videre

Salmon Confidential
Informasjon

Salmon Confidential

Alexandra Morton har laget en dokumentar om hvordan oppdrettsnæringen påvirker miljøet i British Colombia som ligger helt vest i Canada. Dokumentaren handler også om høringen som staten satte i gang vedrørende hvorfor villaksen forsvunnet fra Fraser River; The Cohen Commission. Det er absolutt verdt å se denne dokumentaren på 70 minutter. Det er en viktig … Les videre