Informasjon

Lisbeth Berg-Hansen på Heisatur

Så har vår fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i april vært på heisatur i Ukraina, og promotert norsk oppdrettslaks. Det er nok ikke mange i Europas mest korrupte land som har råd til denne fisken. Gjennomsnittlig årslønn tilsvarer 5 % av det vi har i Norge, men noen kunder har tydeligvis råd til å leske seg med de antakelig tror er norsk villaks. Det forundrer meg heller ikke om de samme kundene er stive av beundring, for hvordan LBH har klart å annullere en rekke bøter fra det offentlige mot hennes og andre sine oppdrettsselskap.

I 2009 tiltro Lisbeth Berg-Hansen  stillingen som vår nye Fiskeri- og Kystminister, etter et års utdannelse i havbruk og diverse stillinger innenfor oppdrettsnæringen. Den første arbeidsdagen ble oppdrettsselskapet hun er medeier i, Sinkaberg-Hansen anmeldt for rømming. Sinkaberg-Hansen rapporterte at 5-10.000 oppdrettslaks hadde unnsluppet merdene. Det virkelige antallet viste seg i ettertid å være 89.000! Økokrim anså alvorlighetsgraden i det anmeldte forholdet såpass graverende, at de selv tok  etterforskningen. Lisbeth Berg-Hansen ble dessverre frikjent av sin gode venn Otto Gregussen, daværende regiondirektør i Fiskeridirektoratet, før Økokrim rakk å bli ferdige med etterforskningen.

I perioden 1984-2009 opplevde vi en reduksjon i innsiget av norsk villaks med 59%.  Stadig mer nedslående lusetall kom på bordet. Mattilsynet uttalte i en pressemelding datert oktober 2009 om bekymringsfull utvikling av lakselus i oppdrett. Det ble stadig mer lus, og den utviklet resistens mot mange av de brukte avlusningsmedikamentene. Samtidig med dette, ble det årlig rapportert om mange hundre tusen rømte oppdrettslaks. I følge Rådgivende Biologer, ligger antall rømt oppdrettslaks 4-6 ganger høyere enn det som er rapportert. Janne Sollie, direktør for Direktoratet for naturforvaltning, uttalte at halvparten av norsk oppdrettslaks måtte slaktes dersom vi ønsket å bevare de genetiske villaksstammene våre.

Høsten 2010 hadde Lisbeth Berg-Hansen løsningen klar. WWF uttalte i en pressemelding den 27.10.10 følgende: «Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen lover i et brev til WWF-Norge at det ikke blir vekst i oppdrettsnæringen, før den anses som miljømessig bærekraftig. Dette er i tråd med hva WWF har krevd i lang tid». WWF som var i jubelrus, uttalte videre at det ville ta minst 3 år med utvikling av bærekraftig drift, før oppdrettsnæringen kunne øke produksjonen. Det som så skjedde i årene 2009-2013, har vært en katastrofal økning i produksjonen av oppdrettslaks med 380.00 tonn. Uten at det ble satt i gang tiltak for bærekraftig produksjon. Dette var selvfølgelig Lisbeth Berg-Hansen  sin intensjon.

Økt vekst og salg er det eneste som betyr noe.

Dagens situasjon for norsk villaks ser mørkere ut enn noen gang. 124 lakseelver er stengt. Mesteparten i Hordaland og Nordland, hvor oppdrettsanleggene ligger tettest. I elvene rundt Trondheimsfjorden har det nesten ikke vært innvandring av førstegangsgytende laks siden 2010. Årsak? Vitenskapelige undersøkelser utført av internasjonalt anerkjente, uavhengige institusjoner viser at dødeligheten for utvandrende laksesmolt øker med 39 % i områder med lakseoppdrett. Oppdrettslaksen fungerer nemlig som vert for lakselus og sykdommer. Får laksesmolten mer enn 10 lus på seg, dør den. Til enhver tid står det 1000 ganger flere oppdrettslaks i merdene, enn det finnes norsk villaks. Merdene som inneholder opp mot 200.000 oppdrettslaks fungerer som kolossale lakselusfabrikker og sykdomsspredere. Lakselusen fungerer nemlig som en smittebærer av dødelige fiskesykdommer. Ikke bare mellom oppdrettsanleggene, men også fra oppdrettslaks til villaks. Den mest utbredte sykdommen er PD (Pancreas Disease), en sykdom som gjør at laksen slutter og spise, og dør. I fjor ble 137 anlegg smittet med denne sykdommen, en noe tvilsom rekord. Og noe som tydelig vitner om at næringen og myndighetene har mistet kontrollen totalt. Fortsatt sier Lisbeth Berg-Hansen  uforståelig nok nei til lukkede oppdrettsanlegg, som langt på vei hadde eliminert alle miljøproblemene.

Uforståelig!

Skrevet av Nils Kvisgaard, Nye Villaksens Venner.

Banner

 

En tanke om “Lisbeth Berg-Hansen på Heisatur

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s