Politikk og forvaltning

Lukkede anlegg fungerer


Laksefisket med stang var tidligere forbeholdt overklassen. Nå fisker nesten 80 000 mennesker laks i Norge hver sommer. De siste 25 årene har jeg observert at grådighetskulturens ødeleggelser har fått pilene til å peke nedover for laksen, sjøørreten og det øvrige naturmangfoldet – men det finnes lyspunkter.

Lakseoppdrettsnæringa har hatt en voldsom vekst siden begynnelsen på 70-tallet. I 2012 ble det produsert 1 183 000 tonn oppdrettslakslaks til en  eksportverdi på 29.6 milliarder. På ti år har konsumet av laks i Norge økt med nærmere
90 prosent. I fjor økte konsumet av laks i Norge med 23 prosent. Dette bidrar til å skape arbeidsplasser, samtidig som andre næringer fortrenges. Det er ingen tvil om at oppdrett er viktig for næringslivet, men jeg er grunnleggende uenig med ordførerne Helge Andre Njåstad (Frp) i Austevoll og Hans Stølan (Ap) i Frøya, som tidligere har uttalt at vi kan ofre villaksen om det er nødvendig for å kunne produsere oppdrettslaks.
Image

Miljømessige konsekvenser

Sykdommer i  oppdrettsnæringen er blant annet sykdommene  Furunkolose, PD (Pankreassykdom), ILA (Infeksiøs lakseanemi) og en voldsom økning i antallet lakselus. I et forsøk på å ta kontroll over disse ugunstige bivirkningene brukes det enorme mengder lusemidler (3 tonn i året). Undersøkelser gjort av Norsk institutt for vannforskning viser at midlene kan true krepsdyr og krabber. Norges Fiskarlag er redd for næringsgrunnlaget sitt å vil derfor ha stans i bruken av lusemidler i oppdrettsnæringa.

I februar 2011 rømte 175 000 oppdrettslaks fra SalMar ved Hitra i Sør-Trøndelag. Denne rømningen tilsvarer det totale årlige innsiget av villaks i Trondheimsfjorden, som er et av de største villaksområdene i verden. Etter at over 12 000 laks rømte fra et oppdrettsanlegg ved Osholmane på Hitra på grunn av at noten ikke var skikkelig montert uttalte politiadvokat Nils Kristian Grønvik i Sør-Trøndelag politidistrikt til Dagens Næringsliv: ”Hvis dette ikke er straffbart, er det ikke mye som er straffbart”. 

Rømming av oppdrettslaks har vært og er et stort problem

I 2010 rømte 70 000 PD-smittede laks fra Sjøtrolls anlegg i Sveio. Det er også påvist PD i et oppdrettsanlegg tilhørende Marin Harvest i Nærøy Nord-Trøndelag, som måtte slakte 700 000 laks. Laksesykdommen PD sprer seg stadig lenger nordover, og det er nå 138 anlegg som er «bærere» av smitteviruset. Nylig måtte 69.000 laks nødslaktes ved oppdrettsanlegget i Mortsund i Lofoten etter at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA). 

Tidligere målinger har vist at opptil 70% av laksen som er tatt i Fiskumfoss i Namsen er oppdrettslaks. Noen av disse laksene bærer lakselus og er infisert av dødelige laksesykdommer som kan smitte villaksen. Rømt oppdrettslaks truer de særegne lokale laksestammene med genetisk forurensing, og spredning av lus og sykdommer.

I følge Fiskeridirektoratets tall har det skjedd en enorm forbedring fra 2006 når 921 000 oppdrettslaks rømte, til i 2012 da det rømte 38 000 oppdrettslaks. Det er også verdt å nevne at det i 2012 rømte 133.000 regnbueørret og 55.000 torsk. Tallene er basert på oppdretternes egne innrapporteringer. Uansett er 38 000 rømte oppdrettslakser, 38 000 for mange.

Folkehelse

Forskere mener at oppdrettslaksen er i ferd med å bli en svømmende grønnsak full av dårlig fett og farlige giftstoffer. Amerikanske forskere publiserte en studie, i det anerkjente tidsskriftet Science i 2004 der de frarådet folk fra å spise oppdrettslaks mer enn én gang i måneden og viste til høye nivåer av PCB, dioksiner og andre giftstoffer. En fersk studie ved Universitetet i Bergen som har vist at mus utviklet type 2 diabetes og fedme da de ble fôret med oppdrettslaks. Forskerne mente også at hyppige inntak av oppdrettslaks ville øke faren for å utvikle kreft.Dessverre er oppdrettsnæringen heller ikke fri for GMO. Mattilsynet gjør hvert år unntak fra regelverket å gir fiskefôr-produsenter dispensasjon til å importere og benytte GMO-fôr.

Teknologi

Jeg mener til tross for overstående, at oppdrettsnæringa er viktig for næringslivet i Norge – men det må være legitimt å stille krav om at næringsvirksomheten gjennomføres på en mer bærekraftig måte. Dersom det ikke stilles strengere krav vil næringa bli sin egen bane. Det er mange som har kritisert og krevd landbasert oppdrett eller lukkede anlegg. Vurderinger basert på tall fra 2010 anslår at norsk lakseoppdrett har potensiale for innsparinger med lukket teknologi i størrelse 7 mrd kroner per år. I tillegg kommer de store miljømessige kostnadene som påføres samfunnet som også ble påpekt av Riksrevisjonens rapport fra 2012.

Akvadesign i Brønnøysund har lykkes med storskalaoppdrett av laks i et lukket sjøanlegg. Ifølge Veterinærinstituttet ble det ikke funnet en eneste lakselus på de 80.000 lakseindividene som sto i det lukkede anlegget fra mai til oktober.

Hele akvakulturnæringens arealbruk tilsvarer størrelsen på rullebanene på Gardermoen. Alt tyder på at omfanget vil fortsette å eskalere, så lukkede anlegg er nok den beste løsningen – også i et økonomisk perspektiv. Jeg håper resten av næringa velger å være med på denne teknologiutviklingen. 

Lukkede anlegg alene vil ikke kunne gjøre oppdrettslaks til lukrativ mat, men det er en god start. Et tiltak som ikke bare er miljøvennlig, men også lønnsom for næringen. SVs kamp for å få oppdrett inn i lukkede anlegg er altså ikke en trussel mot næringen, men er et av flere nødvendige tiltak for å gjøre oppdrettsnæringen bærekraftig.

Skrevet av Ola Kristian Johansen,

Nestleder og andrekandidat på stortingslista for Nord-Trøndelag SV

Ola Kristian SV

En tanke om “Lukkede anlegg fungerer

  1. Takk for en ryddig, saklig artikkel, med kilder og henvisninger.

    Der er enkelte som har som målsetning at oppdrettsnæringen skal overta etter oljen, og de ser for seg en femdobling av aktiviteten. Da må det lukkede anlegg til, ellers kan vi vinke farvel til siste rest av ville laks- og ørret-bestand, samt hummer og krabbe…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s