Miljøgifter / Politikk og forvaltning

Hvorfor vil Norge tillate mer gift i laksefôr?

Aftenposten skrev tidligere: Norge  har presset på i nærmere tre år for å få EU med på å øke grenseverdien, bekrefter Ingunn Ormstad, seniorrådgiver i Mattilsynet.

-Mattilsynet skriver i sitt høringsbrev: «Grenseverdien for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk er av stor økonomisk betydning for oppdrettsnæringen både på kort og lengre sikt.»

I 2008 beskrev KLIF stoffet slik:

Endosulfan, endrin og dieldrin

 • Alle de tre målte bekjempningsmidlene er tungt nedbrytbare, bioakkumulerbare og giftige.
 • Norge arbeider for å få endosulfan omfattet av Stockholmkonvensjonen, som er FNs avtale om forbud mot tungt nedbrytbare organiske miljøgifter.
 • Endrin og dieldrin er på listen til Stockholmkonvensjonen, som forbyr de tolv alvorligste kjente miljøgiftene globalt og har en mekanisme for vurdering av forbud mot nye miljøgifter.

I 2011 beskrev Miljøverndepartementet stoffet slik:

Plantevernmiddelet Endosulfan blir forbudt globalt

Endosulfan brukes som plantevernmiddel. Stoffet er svært helseskadelig blant annet ved at det gir effekter på nervesystemet og er akutt giftig ved inntak.  I miljøet er det svært giftig for fisk og hoper seg opp i næringskjeden.  Det forblir i miljøet i lang tid etter utslipp og er blant annet funnet i Arktis – langt fra utslippskildene. I Norge har endosulfan vært forbudt siden 1999

21.03.2013 Forteller Regjeringen via Europaportalen dette:

Grenseverdi for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk: Endosulfan er et stoff brukt i plantevernmidler. Det er forbudt i EU, men er i bruk i andre deler av verden. Det kan forekomme som rester i vegetabilske fôrvarer og i miljøet, spesielt i vann. Det er satt svært lav grenseverdi for innhold i fôrvarer til akvatiske dyr. Grenseverdien er bestemt ut fra forekomsten av endosulfan i vannet fisk lever i og ikke tilført via fôr. Ved bruk av stadig større mengder vegetabilske fôrmidler i fiskefôr, ble EFSA bedt om en vurdering av grenseverdiene for endosulfan i fullfôr til fisk. EFSAs uttalelse viser at det ikke kan påvises noen uheldig effekt på laksefisk, om de får fôr som inneholder opp til 0,1 mg endosulfan/kg fôr når fisken holdes i merder (kommersielt fiskeoppdrett) og svært liten effekt om fisken holdes i kar. Det synes imidlertid som at andre fiskearter (Nil-talapia) som holdes i kar, påvirkes negativt av tilsvarende mengder endosulfan. Grenseverdien for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk er derfor hevet fra 0,005 mg/kg til 0,05 mg/kg, men den gjelder ikke fôr til andre fiskearter eller andre dyrearter. Dette medfører en mer bærekraftig produksjon av laksefisk i oppdrett, uten at det går ut over folkehelse eller dyrehelse, konkluderer EFSA.

Alternativt kunne de stoppet handel med de landene som har problemer med for høye verdier av endosulfan i sine planteprodukter/forråvarer som følge av bruk av endosulfan.

Undertegnede har vanskelig for å dele Mattilsynets glede over at de har lyktes i, for oppdrettsindustrien, å fremskaffe tillatelse for spredning av stoffet langs kysten i Norge. 

Elisabeth Olsen

6 tanker om “Hvorfor vil Norge tillate mer gift i laksefôr?

 1. Hei Elisabeth Olsen. Las gjenoom det du har skrevet, og beit meg merke i følgende «Grenseverdien for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk er derfor hevet fra 0,005 mg/kg til 0,05 mg/kg, men den gjelder ikke fôr til andre fiskearter eller andre dyrearter». Siden du også sikkert er opptatt av at sannheten kommer frem har jeg en tilleggs opplysning «Kommunikasjonsrådgiver Geir Bakkevoll i Norsk Sjømatråd er ikke bekymra etter nyheten om at det tillate nivået av plantegiften endosulfan i laksefôr kan bli tidobla.

  – Laksens gode rykte vil ikke ta skade, for endosulfan brukes allerede i stor grad i landbruket, sier Bakkevold.
  Giften skaper harmoni

  – Dette handler om harmonisering og å finne frem til en likhet mellom landbruk og havbruk, og det er det man nå får en avklaring på, sier Bakkevold.
  LES: Ber fiskeriministeren svare om oppdrettslaks

  Sjømatrådet mener det vil skape harmoni dersom man kan bruke like mye gift i fiskefôr som i dyrefôr.

  – I dag er det et misforhold i reglene – som gjør at det er lov å bruke 20 ganger mer av dette i landbruk sammenlignet med havbruk. http://www.nrk.no/nordnytt/_uproblematisk-med-miljogift-i-laks-1.11076559 Selv etter denne 10 doblingen av endosulfan i fiskefôr så er faktisk tillat nivå i landbruksfôr dobbelt så høyt…
  Tenkte det var greit for deg å vite når du setter til livs animalsk protein fra landbruket

  • Hei Ove Pedersen!
   Takk for godt råd. At tillatt mengde endosulfan i landbruksfor er høyere ser heller ikke vi som argument for å øke tillatte verdier i forpellets til laks. Når der allerede fins kilder til endosulfan bør det unngås økning av tillatte grenseverdier i for, også til laks. Selv om foret vil måtte være dyrere, bør råstoff til laksefor handles fra områder der endosulfan ikke brukes. Foret bør kvalitetssikres, før det kunne være fornuftig å spise oppdrettet laks.

   Både for akvatiske- og landorganismer representerer endosulfan stor risiko for akutt og/eller kroniske sykdommer. Registreringer har vist 600 ganger høyere akkumulering i skjell, enn verdien i det omgivende vannet. Selv om industrien har interesse for å spre endosulfan i miljøet langs kysten i Norge av økonomiske årsaker, er det muligens på tide at noen tar til orde for strengere regulering for spredning av toksiske miljøgifter, også langs kysten. – I stedet ser man pådrift for en økning.

   Det er et svært negativt menneskelig steg bakover, et signal om nokså rå kynisme.

   Det kunne vært hyggelig om norsk industri kunne stå i bresjen for innovasjon innen oppdrett.
   I alle fall blir det bedre når nødvendige miljøsatsningen kommer, uavhengig av hvem som tar riktig initiativ. –Og godt er det.

 2. Tilbaketråkk: Forurensning, manglende ekstern kontroll og genmodifisert laks. | oppdrett

 3. «Takk for godt råd. At tillatt mengde endosulfan i landbruksfor er høyere ser vi ikke som argument for å øke tillatte verdier i forpellets til laks» Prisverdig at dere ønsker å holde innhold av miljøgifter på et minimum. Men det harmonerer jo lite med at dere ikke har nevnt en plass at innhold av endosulfater er langt høyere for landbruksfôr ? Skulle nesten tro at motivet var å forsøke å «sverte oppdrettsnæringen» og ikke at man skal få i seg mindre miljøgifter…..

  • Hei Jan Egil Frøysland.
   .
   Landbruket har vist omstillingsevne, og der har foregått en positiv utvikling over mange år. Dessverre ses ikke lignende villighet eller krav til å benytte eller utvikle beste mulige teknologi innen oppdrettsindustri.
   Vi er en gruppe som ønsker mer fokus og informasjon rundt oppdrettsindustriens miljøødeleggende effekt. Det er naturlig at vi påpeker mangler ved oppdrettsindustriens prioriteringer.

   Vi har lyst til å se en oppdrettsindustri som lykkes. Men for å lykkes er det nødvendig å bli kvitt de åpne notmerdene. Det er nødvendig å rense foret.

   Billund Aquaculture bygger oppdrettsanlegg i Gobi-ørkenen nå. Det er laks, landbasert, lukket og nært markedet.
   Det fins bare en grunn til ikke å være med på innovasjonen og det er hurtige penger til seg og sine, på bekostning av omgivelsene. Buisness as usual.
   -Så får man synes hva man vil om det.

   Håper dette var oppklarende.

   Kystibevegelse

 4. Tilbaketråkk: NIFES HÅNDPLUKKER HCB-VERDIER | Oppdrett

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s