Politikk og forvaltning

Hva har du tenkt å gjøre for Villaksen, Jens?

Nylige uttalelser av statsminister Jens Stoltenberg i Trønderavisa ga meg en kortvarig euforisk følelse, nesten som når en storlaks biter på flua en vakker vårdag.

Jens Stoltenberg i tospann med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen proklamerer nå at de skal redde villaksen!! Det er nesten så nakkehårene mine reiser seg. Skal myndighetene vedta påbud om lukkede oppdrettsanlegg, eller har de bestemt seg for andre tiltak? Dette må vel være første gang en statsminister har uttalt seg bekymrende om villaksen, dernest for å fortelle om hvor viktig elvefisket er for allmenheten, samt at det skaper verdier for samfunnene rundt lakselvene. I tillegg har vi internasjonale avtaler å forholde oss til, sier Jens. Lisbeth forteller gladelig hvor oppdrettsnæringens og hennes fokus ligger, som hun selv angir å være lakselus og rømming fra oppdrettsnæringen. Skal vi virkelig tro på dette, eller er det valgflesk fra to ministre som vil kapre noen stemmer fra et økende antall fortvilede laksefiskere, yrkesfiskere, turistnæring og kystbefolkning som gjennom årenes løp har fått merke oppdrettsnæringens negative innvirkning på sjøørret, laks, annen fisk og miljø?

Jeg ønsker virkelig å leve i håpet, men historien taler dessverre for seg selv.

I 2008 utviklet lakselusa resistens mot flere tradisjonelle avlusningsmedikamenter. DIRNAT slo alarm, og fryktet at dette kunne få katastrofal betydning for villaksbestanden, om merdene ikke ble tømt og oppdrettslaksen slaktet.

All utvikling av sjømatnæringen skal være bærekraftig og da mener jeg den ytterste betydning av begrepet. Det skal være økologisk bærekraftig, økonomisk bærekraftig og rettferdig fordelt,uttalte daværende fiskeri- og kystminister Helga Pedersen 14. mai 2009

Lisbeth Berg-Hansen overtok som fiskeri- og kystminister i oktober 2009. Under hennes regime har situasjonen for villaksen utviklet seg fra ille til katastrofalt. Noe av det første hun gjorde for villaksens og sjøørretens vegne, var å proklamere vekstfrys i antall oppdrettsmerder som har vart frem til i dag. Til tross for dette har produksjonen av oppdrettslaks økt med svimlende 390.000 tonn (43%). Samtidig har kloakkutslipp, smittespredning og antall lakselus økt tilsvarende, uten at fiskeriministeren som den øverste ansvarlig myndighet har løftet en finger for villaksbestanden eller den marine faunaen.

Selv da Riksrevisjonen i fjor kom med sin ramsalte kritikk av oppdrettsnæringen, uttalte Lisbeth at fokuset lå på en bærekraftig havbruksnæring uten negativ innvirkning på villaksbestand, og med uttalt mål om null rømte oppdrettslaks. Hun hadde sågar jobbet mye med nøyaktig de samme momentene som Riksrevisjonen kritiserte. Til tross for dette er altså villaksbestanden på randen av kollaps.

Det stopper ikke der. I Hardangerfjorden hvor vi har den tetteste ansamlingen av oppdrettsanlegg, er 10 av 12 lakseelver stengt for fiske. Lakselusa og sykdommene fra oppdrettslaksen tar knekken på utvandrende smolt. I mange år ble det jobbet med «Hardangerfjordforskriften», som blant annet skulle sette tak på tillatt stående mengde oppdrettslaks i og rundt Hardangerfjorden. Da FHL kom med sin spesialbestilte undersøkelse fra Asplan Viak, som viste at potensielt 1200 fremtidige arbeidsplasser kunne gå tapt over hele Vestlandet som følge av dette, var ikke Lisbeth sen om å skrinlegge hele prosjektet med et pennestrøk. På tvers av anbefalinger fra så og si alle involverte fagetater.

Fiskeriministeren har også tilpasset Akvakulturloven, slik at villaks må vike for oppdrettsnæringen dersom de økonomiske hensynene ligger til rette for det. Hun lagde altså en forskrift tilpasset en allerede gjeldende politikk, på villaksens og sjøørretens alter. Nå er rundt 124 elver stengt for laksefiske. Da disse ikke bidrar med verdiskapning, er veien dessverre kort til at enda flere oppdrettsanlegg blir plassert i tilstøtende fjordsystemer.

De siste årene har også vi som fisker villaks i Trondheimsfjorden, sett hvordan den vanskjøttede fiskeripolitikken til oppdretter Lisbeth Berg-Hansen, gir negative resultater for villaksbestandene i blant annet Gaula, Verdalselva og Orkla. Siden høsten 2009 er nemlig mesteparten av utvandrende smolt utradert. Dødskysset fra oppdrettsnæringen skjer i det smolten passerer oppdrettsanleggene rundt Hitra og Frøya, hvor det står rundt 40 millioner oppdrettslaks i merder og produserer lakselus. Hver lakselus produserer opptil 30 avkom i døgnet. Får en utvandrende smolt mer enn et par lus på seg, dør den. Når vi også vet at mye av oppdrettslaksen er smittet av flere sykdommer som er dødelige for villaksen, er det ikke så vanskelig å forstå hvor dette bærer. Nemlig en politisk styrt avvikling av villaksbestandene våre.

Jeg ser for øvrig at Lisbeth Berg-Hansen og Jens Stoltenberg fisket like ved et oppdrettsanlegg. La oss håpe seien var full av pellets, så kanskje de opplever litt av hverdagen til yrkesfiskerne som ikke får levert «pelletsseien» til fiskemottakene. Seien går nemlig og beiter på spillforet til oppdrettsnæringen, og får en ekkel smak og konsistens i kjøttet. Ingen vet om «pelletsseien» er full av giftige stoffer, da den i motsetning til oppdrettslaksen naturlig nok ikke sultefores før den slaktes.

Til slutt priser jeg meg lykkelig over at Jens og Lisbeth ikke led samme skjebne som flere andre uvitende fiskere, som er så uheldige å komme for nærme et oppdrettsanlegg. Oppdrettsnæringen har nemlig utviklet en skummel avkrekkingstaktikk, ved at de torpederer båter med fritidsfiskere.

Det er de samme personene som kontrollerer fisken du og jeg kjøper, og som russerne avviser.

Bon Apetit!

Skrevet av Nils Kvisgaard, Nye Villaksens Venner

Banner

Related posts

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s