Hvordan dyrke frem uangripelighet?
Miljøgifter

Hvordan dyrke frem uangripelighet?

Oppdrettsindustrien danner ideelle spredningskilder  for bakterielle-/virologiske sykdommer samt spredning av parasitter. Denne industrien har hatt en enorm vekst det siste tiåret og produserte i overkant av 1,2 mill tonn i 2012. Dette gjør at tilgang på verter aldri har vært høyere for Lakselusa! Beklageligvis skiller ikke lakselusa mellom villfisk og oppdrettsfisk… Parallellt med økningen kommer … Les videre

Contaminants found in Norwegian farmed salmon.
Informasjon / Miljøgifter

Contaminants found in Norwegian farmed salmon.

From 30 July 2013: The Norwegian Institute for Nutrition and Seafood Safety (NIFES) published their monitoring report for 2012 to fulfill EU sampling and reporting of the contaminants found in Norwegian farmed salmon in order to sell fish there. Report 2013. Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances, and contaminants in farmed fish I note from the values presented … Les videre

Sannheten på bordet.
Informasjon

Sannheten på bordet.

Niels Christian Geelmuyden lanserer idag sin nye bok «Sannheten på Bordet. Det du ikke får vite om maten din». Om Sannheten på bordet Boka gir grundig og ny informasjon om det vi finner i matbutikkenes hyller, slik at vi kan velge den maten som er bra for oss. Forfatteren avslører sannheter om giftstoffer vi ikke får vite … Les videre

SP: Oppdrett er den nye oljenæringen.
Politikk og forvaltning

SP: Oppdrett er den nye oljenæringen.

Det er tydelig at oppdrettslobbyen har frekventert mye i Stortingets korridorer. Det som er- interessant; Er at medlem av næringskomiteen på Stortinget Irene Lange Nordahl (SP), ser for seg at oppdrettsindustrien skal ta over for gass og olje. Ifølge SSB produserte oppdrettsindustrien bruttoverdier for 34 mrd i 2010. Olje- og gas produserte bruttoverdier for 2260 mrd … Les videre

VILLAKSENS SISTE VERS
Informasjon

VILLAKSENS SISTE VERS

En gjennomgang av SSB sine fangsttall for anadrome laksefisker i sjø og elv i perioden 1984-2012, viser bekymrende og variable tall for villaksbestanden. Samlet sett har fangsten i fylker med mindre enn 13 oppdrettslokaliteter økt med 147%, med 27.000 kg. I fylker med lakseoppdrett ble det i 2012 fanget 41% laks og sjøørret av 1984-nivå. … Les videre