Informasjon

VG støtter vekst i oppdrettsnæringen

I lederen «Rødgrønn lakseskandale» i VG(17.01.14): «Norsk oppdrettsnæring er sunn og moderne»… «Aktørene er også så store at de har kapital til å finansiere forskning»… «Det vil være god politikk å stimulere til vekst i oppdrettsbransjen».

[Vi har ikke blitt imøtegått med informasjon om hvem som har skrevet denne artikkelen, men har fått bekreftet at dette er VG sitt offisielle standpunkt.]

Per dags dato drives det lakseoppdrett i notmerder fra Øst-Agder til og med Finnmark. Dagens oppdrett foregår, som den har gjort de siste 30 årene i notmerder med fri gjennomstrømming av vann og dertil manglende kontroll på hva som slippes inn og ut.

Fra rundt 1000 lokaliteter er det utslipp av nitrogen og fosfor med eutrofierende effekt tilsvarende 20 millioner nordmenn. I tillegg genererer oppdrettsnæringen utslipp av 1000 tonn kobber, kadmium, arsen, uorganisk arsen, kvikksølv, metylkvikksølv, bly, fluor, DDT, dieldrin, HCB, klordan, toksafen, etoxyquin, endosulfan, azametifos, cypermetrin, deltametrin, diflubenzuron, emamektin, teflubenzuron og hydrogenperoksid.

I følge Havforskningsinstituttet sine beregninger rømmer det 5 ganger så mange oppdrettslaks som oppdretterne rapporterer. Lakselusa utvikler blir stadig mer motstandsdyktig mot avlusingsmetodene, og har det siste året ved to tilfeller utviklet totalresistens mot alle tilgjengelige medikamenter. Oppdrettsnæringen har ingen eller liten kontroll på smitteutbredelse av dødelige fiskesykdommer. I 2012 ble det blant annet registrert rekordhøye 132 utbrudd av pankreassykdom i norske oppdrettsanlegg. Dødeligheten for oppdrettslaks som ble sjøsatt i 2011, ligger i følge Veterinærinstituttet på over 20 %. De rundt 13 millioner leppefiskene som brukes til avlusing har en dødelighet på 100 % det første året i oppdrettsmerden.

til nils b

En gjennomgang av SSB sine tall viser at fangsten av anadrom laksefisk i perioden 1984-2012 har gått betydelig ned i fylker med oppdrett. Nedgangen har vært prosentvis størst i fylker med høyest produksjon av oppdrettslaks. Fiskere langs kysten opplever at seien som beiter på spillfòr fra oppdrettsanlegg får ødelagt kjøttkvalitet. Videre opplever rekefiskerne at fjordene hvor det etableres oppdrettsanlegg, nærmest tømmes for reker.

Siden 1990 har oppdrettsnæringen doblet produksjonen. I Lisbeth Berg-Hansen sin «vekstfrysperiode» økte produksjonen av norsk oppdrettslaks med 43 %, eller 390.000 tonn. Dette hadde ikke vært mulig uten at legemiddelverket tillot bruk av svært giftige medikamenter til avlusing. I ettertid har oppdrettsnæringen opplevd stadig større problemer med sykdom og behandlingsresistent lakselus. Produksjonskostnadene er prisgitt faktorer man ikke har kontroll over, blant annet temperatur, vær og smittespredning.


Ser vi derimot over til Danmark hvor Langsand Laks produserer 1000 tonn oppdrettslaks i landbaserte anlegg, er de aller fleste problemene norsk oppdrettsnæring forårsaker ikke tilstedeværende. Når våre danske venner i tillegg får solgt mesteparten av oppdrettslaksen sin til en langt høyere pris, er det ingen tvil om at landbasert produksjon av oppdrettslaks fremstår som langt sunnere og mer moderne enn norsk oppdrettsnæring gjør.

I Norge har Riksrevisjonen fastslått at oppdrettsnæringen ikke drives bærekraftig. I tillegg har Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, NINA og DIRNAT advart mot konsekvensene av ytterligere vekst.

Hvilken kunnskap er det VG sitter på, som har formet deres standpunkt?

Av Nils Kvisgaard, Nye Villaksens venner

cropped-banner-e1413151311837.jpg

Related posts

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s