Lar WWF seg kjøpe?
Artikkel

Lar WWF seg kjøpe?

Lar WWF seg kjøpe til å gå med museskritt i gangene til oppdrettsindustrien, for ikke å forstyrre driften til de som forer dem  med sponsorpenger for mye? WWF kom nettopp ut fra et 6 års ekteskapsmøte med Marin Harvest med  “løsning”  på de omfattende miljøproblemene oppdrett i åpne merder fører med seg. “Løsningen “ er et … Les videre

Fiskeridirektoratet, rømming og statistikk
Artikkel

Fiskeridirektoratet, rømming og statistikk

Det finnes tre typer løgner; løgn, forbannet løgn, og statistikk. Den offisielle rømmingsstatistikken som Fiskeridirektoratet har stått ansvarlig for gjennom flere år, må være Norges mest misvisende statistikk. Vi som følger denne ikke bærekraftige industrien med ett kritisk blikk, har ved jevne mellomrom stilt mange spørsmål omkring dette tallmaterialet, uten å ha fått de store … Les videre

HVOR OFTE SJEKKER DE MERDENE?
Informasjon

HVOR OFTE SJEKKER DE MERDENE?

I forbindelse med bildebruk til innlegget «Oppdrettsnæringen med skylapper mot avgrunnen» kom det tilbakemeldinger fra oppdrettsindustrien om at tilsvarende tilstander med store mengder død fisk ikke eksisterte i deres merder. I 2012 døde 40 millioner oppdrettslaks i sjøbaserte oppdrettsmerder. Det tilsvarer over 1 død laks per sekund,hver dag,året rundt. Det finnes 1000 lokaliteter, med kanskje 5 … Les videre

BESØK HOS LANGSAND LAKS I DANMARK – FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT
Informasjon

BESØK HOS LANGSAND LAKS I DANMARK – FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT

Sist uke var jeg på besøk hos Langsand Laks i Hvide Sande i Danmark. Med på turen var også representanter fra Fred. Olsen & Co, HeidelbergCement , Dr.techn.Olav Olsen AS og Byggutengrenser. Besøket var meget vellykket, og vi fikk ett godt innblikk i teknologien og hvordan de har tenkt og bygget opp dette anlegget. Konstruktør og Daglig leder Thue Holm, … Les videre

MILJØGIFTER OG TUNGMETALLER I FISKEFOR 2012
Informasjon / Miljøgifter

MILJØGIFTER OG TUNGMETALLER I FISKEFOR 2012

Kyst i bevegelse har gleden av å presentere utslippstallene som ingen statlige etater har tatt seg bryet med å regne ut. Den totale mengden av miljøgifter og tungmetaller i norsk fiskefor. Tallene er funnet ved bruk av gjennomsnittlige verdier for fremmedstoffer og total mengde fiskefor, oppgitt fra Mattilsynets overvåkningsprogram av fiskefor for 2012. Vi har også lagt … Les videre