Miljøgifter

Barnebarna arver Mormors miljøgifter.

Miljøgifter som DDT, PCB og Kadmium.

Det er beregnet at en førstefødte får tilført omkring 50% av morens lager av miljøgifter.
Miljøgiftene mor samlet på seg som barn overføres til neste generasjon.
Det er mor som overfører miljøgifter gjennom amming og graviditet til sine barn,
 noe av det fikk hun også i arv gjennom sin mamma.
På denne måten videreføres miljøgifter til barn og barnebarn,-gjennom generasjoner

Derfor bør ikke kvinner spise oppdrettslaks eller «Fjordørret»!

Alle Persistente organiske forurensninger du spiser vil lagres i kroppen. Noen PCBer har en halveringstid på 15år i kroppen! -Det betyr at konsentrasjonen i kroppen kun er halvert etter 15 år. Konsentrasjonen reduseres til 25% etter 30 år og 12.5% etter 45 år. Kadmium har en halveringstid av 30 år og vil bruke dobbelt så lang tid å gå ut av kroppen. Kadmium du spiser idag vil være redusert til 25% etter 90år! Vi må spise minst mulig av miljøgifter med lang halveringstid. Vi blir aldri helt kvitt miljøgiftene eller POPs (Persistent organic pollutants) som er en fellesbetegnelse på miljøgifter som er lite nedbrytbare.

«I tillegg er det slik at dersom du skal gå opp 1 kg i kroppsvekt, så må du spise mer enn 1 kg mat. Som en tommelfingerregel kan man si at du må spise 10 kg mat for å gå opp 1 kg. Siden POP-er ikke brytes ned i noen særlig grad, vil du over tid få en konsentrasjon av POP i kroppen som er 10 ganger høyere enn det den var i den maten du spiste.»(Økokrim:2011)

Det spesielle for en kvinne er at det faktisk er mulig å bli kvitt noe av mljøgiftene på to andre måter. Den første er gjennom svangerskap -og den andre er ved amming. I begge tilfeller tømmes kroppens lagre og miljøgiftene overføres videre  til barnet. Det er beregnet at førstefødte får tilført omkring 50% av morens lagre av POPs i løpet de første levemånedene. Dette er den viktigste perioden i livet, spesielt for utvikling av hjernen. Man vet at miljøgifter som finnes i oppdrettslaks er assosiert med negativ utvikling av hjernen. Å motta halvparten av sin mors miljøgifter er en sterk påkjenning for ett nyfødt barn. Derfor er det viktig for en kvinne som skal bli mor, at hun helt fra hun er barn, får i seg minst mulig miljøgifter. Det hjelper lite å bare spise økologisk og bevisst under svangerskap eller ved amming, siden miljøgiftene samles opp gjennom ett helt liv.


Alle studier viser at innholdet av miljøgifter i kroppen er relatert til inntaket av fisk og sjømat. Det er mest miljøgifter i fet fisk, som laks. I Norge spiste vi fra 2007 mest laks i verden og nå viser studier at vi har den høyeste mengden av miljøgifter i kroppen. Er det en sammenheng?


Matsikkerhet, trygghet og kredibilitet.

Oppdrettsindustrien, Fiskeridirektoratet, NIFES, Nofima, Mattilsynet og ikke minst Sjømatrådet har et mål for øyet, å omsette mest mulig oppdrettslaks med høyest mulig fortjeneste. De har ingen gode råd med tanke på hvordan vi kan unngå å overstige tolerabelt inntak av miljøgifter, men bruker udokumenterte påstander for å øke salget av oppdrettslaks.

Det er en skandale, også for Helse- og omsorgsdepartementet, at et statlig eid reklamebyrå for laks, altså Norges sjømatråd, får tilgang på den norske stats offisielle sider, for å gjøre en helseadvarsel om til en anbefaling om å spise mer laks. Dette er et alvorlig, men ikke enestående eksempel, på at lakselobbyens innflytelse har vokst over alle støvleskaft under fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, tordner Strøksnes.(Nordlys Juli 2013)

Pig fish

Norges sjømatråd brukte sjømatmessen i Brüssel til mer enn å markedsføre norsk sjømat. Sammen med fiskeri- og kystministeren viste de også EUs fiskerikommisjonær hvordan en ny generasjon sjømatelskere rekrutteres i Norge.

For å senke utgifter,  jobber mattilsynet og lakselobbyen med å øke tillate mengde miljøgift, for å få mulighet å handle billigst mulig råvarer til oppdrettsfôr. Disse råvarer blir ofte hentet fra verdens fattigste land, der det er lite kontroll på produksjonsmetoder, bruk av plantevernmidler og GMO, enten det er fiskeolje, fiskemel eller vegetabilske varer. Det brukes fortsatt de forbudte giftene DDT og Endosulfan i Sør-Amerika, India og Afrika, og dette finner man spor av i oppdrettslaks. Det er liten nytte for EU-land å forby bruk av slike miljøgifter, så lenge oppdrettsnæringen skal importere dem som fôr til sine lakser, slik at vi får det i oss likevel.

Økende bruk vegetabilsk fôr, produsert i fattige land, der man fortsatt bruker plantegifter som er forbudt i Vesten, gjør at lakseforet har ett høyt nivå av miljøgifter. At miljøgifter lagres i laksens fett og at oppdrettslaksen er nesten 3 ganger så feit som en villfisk, utgjør at det kan lagres enda mer miljøgift i oppdrettslaksen en annen fisk. Oppdrettslaksen kan ta opp nesten 10-ganger mer POPer enn landdyr kan, fra samme laksefôr, og denne type gift er mest toksisk.

«National monitoring data on commercial fish feed and farmed Atlantic salmon on the Norwegian market were used to provide commercially relevant feed-to-fillet transfer factors (calculated as fillet POP level divided by feed POP level), which ranged from 0.4 to 0.5, which is a factor 5-10 times higher than reported for terrestrial meat products.»(PubMed)

«Differences in the behavior of PCDD/F and PCB congeners resulted in a selective enrichment of the most toxic congeners in salmon.»(PubMed)


Man kan rense råvarer til oppdrettsfôr for miljøgifter, men oppdrettsindustrien ønsker ikke denne ekstra kostnaden. Man kan også kjøpe vegetabilsk olje fra produsenter som ikke bruker den farlige plantegiften Endosulfan, men det koster også mer . Endosulfan brukes i noen uland, og mattilsynet, som vi trodde ville beskytte oss fra miljøgift, har istedenfor økt tillat mengde med 10 ganger i fôret, istedet for å kreve den fjernet. Dette selv om Norge har forpliktet seg til Stockholmsavtalen å få Endosulfan fjernet.

1620418_10151844059552757_803247498_n

Nå reklamerer oppdrettsindustrien slik at mødre og barn skal spise oppdrettslaks. Dette på bekostning av kvinner og barn. Her har vi faktisk ett likestillingsproblem. Menn kan spise miljøgifter uten å overføre dem til barn. Det som kan skje, er at menn får lavere fertilitet eller at de rett og slett blir sterile. Kvinner og barn veier også mindre enn menn, slik at de må fordele miljøgiftene på færre kg. -Når mattilsynet anbefaler 2 porsjoner (200 gram per porsjon) laks i uken så har det ulik betydning om du er mann, kvinne eller barn.

«Teoretiske beregninger basert på disse undersøkelsene antyder at en økning i dioksinnivåene som tilsvarer ett måltid norsk oppdrettslaks per uke, kan føre til en økt livstidsrisiko for å dø av kreft på 0,1 til 1%. I Norge kan dette tilsvare flere hundre dødsfall per år»(Huidtfeldt.H,2011)

1368859_10152233589288574_1288706272_n (1)

Tallene er fra NIFES, gjennomsnitt fra 2004 til 2010. NIFES bør, for kvinners helse, forholde seg til maks-tall og ikke gjennomsnittstall som i dag.

Mattilsynet og forskingen styres av Fiskedirektoratet som igjen styres av politikere med eierinteresser i oppdrettsnæringen. Selv den norske stat eier fiskeoppdrett. Disse vil tjene mest mulig penger og snakke minst mulig om atoppdrettsfisken du spiser er miljøgiftig oppdrettsfisk.

NIFES, som forsker for oppdrettsindustrien, prøver å unnskylde seg med at «Giftfri mat er en illusjon» -Noe som er en ansvarsfraskrivelse.

9097_10201320998929387_152312632_n

Figuren viser maksimum tillatt nivå dioksin i mat. Oppdretts-lobbyen har i EU forhandlet seg frem til at tillatt konsentrasjon i laks er 15 ganger høyere enn eksempelvis i kylling.

Oppdrettslaksen er en av de matvarer som er mest miljøgiftig og inneholder flest forskjellige typer miljøgifter, hvilket kan gi en coctaileffekt. Coctaileffekt oppstår når forskjellige typer miljøgifter påvirker hverandre innbyrdes.  Anbefalinger fra helsemyndigheter tar ikke hensyn til effekten av kombinasjoner av miljøgifter i deres kostholdsråd. Miljøgifter som kan forekomme i oppdrettslaks er blant andre bly, metylkvikksølv, arsen, polyklorerte bifenyler, eller PCB, og toluen,mangan, fluor, PCE,  polybromerte difenyletere, eller flammehemmere, chlorpyrifos, DDT.


1796697_610139072400788_1869662532_n

Bildet viser fordeling av POP-forurensere fra Jérome Ruzzins undersøkelser i den franske dokumentarfilm «Er fisk sundt»? Dokumentaren er anbefalt til NRK. Norske seere og forbrukere oppfordres: Ta gjerne kontakt med NRK og etterlys sending.Det brukes også gift ved avlusning av fisken vi skal spise. Det har blitt funnet rester av disse i laksefileter.

Les om Flubenzuroner ved avlusning 

Det fôret som  slippes gjennom notmerden (fiskeburet) og ut i fjorden, påvirker liv i fjorden. Kreps, krabber, torsk og vi, får også miljøgiftig mat  på den måten. Avføring fra fisken, med giftige medisinrester etter avlusning er også en faktor som gjør at miljøgifter etableres i næringskjeden. Dette har blitt bekreftet, etter årevise advarsler,mens en økonomisk prosess har ført til at føre-var-prinsippet og marin økologi har blitt tilsidesatt i vurderingen og kortsiktig privat profitt har blitt satt i høysete.

Forbruk av medisiner øker, ved dagens uforsvarlige form for oppdrett av laks. Blant annet ser vi økt bruk av medisiner mot innvollsorm. Dette bør bekymre de som er glad i Sushi.

Medisin skal brukes når vi er syke. -Det er ikke noe vi skal være nødt til å få i oss fordi maten er syk. Medikamenter som tilsettes i laksen fører til overhengende risiko for at effekten av medisiner hos mennesker reduseres.

Vi trenger lover og regelverk som kan tvinge industrien til å
rense fôret for å beskytte kvinner og barn!

Related articles:

A Threat To Your Child’s Health

Montreal researchers find a link between pollutants and certain complications of obesity

Flame retardants, used in everyday products, may be toxic to children: Lower intelligence, hyperactivity seen

Exposure to flame retardants linked to changes in thyroid hormones

«Staggering levels of PCBs have been found in farmed salmon compared to their wild-type counterparts, and contaminated commercial salmon feed has lead to the bioaccumulation of these dangerous compounds [43]. Prenatal exposure of PCBs has been linked to lower birth weights, smaller head circumferences, and abnormal reflex abilities in newborns, as well as to mental impairment in older children [26,4446]. «

 

En tanke om “Barnebarna arver Mormors miljøgifter.

  1. Tilbaketråkk: Som mattilsynet tilkjennegir, HCB havner på tallerkenen. | Oppdrett

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s