Bellona har “funnet løsningen» på miljøproblemene oppdrett i åpne merder fører med seg?
Artikkel

Bellona har “funnet løsningen» på miljøproblemene oppdrett i åpne merder fører med seg?

Løsningen på lakselusproblemene, rømming, forurensing, og livløse fjorder fra Bellona, har fått det flotte navnet Ocean Forest. Hva er dette Ocean Forest? Det første en merker seg om dette prosjektet, er at det er et samarbeid mellom Lerøy Seafood Group og Bellona. De har til og med startet et eget selskap sammen, under navnet Ocean Forest. Allerede … Les videre

SKIVEBOM AV MATTILSYNET, MENER ERIK OSLAND FRA SALMON GROUP
Nyhetsblikk

SKIVEBOM AV MATTILSYNET, MENER ERIK OSLAND FRA SALMON GROUP

I en artikkel i Kyst.no, får Mattilsynet gjennomgå for at de ikke tillater vekst i Sogn og Fjordane. HVEM ANVISES SKIVEBOM?   Vekst i oppdrett betyr at antallet verter for lus vil øke, som igjen fører til at antallet lakselus øker og med det, mengden av lusegg og luslarver. Svermen av luslarver som fører til påslag på vill-smolten … Les videre

Er Naturmangfoldloven iverksatt gjennom kommunale arealdelsplaner?
Politikk og forvaltning

Er Naturmangfoldloven iverksatt gjennom kommunale arealdelsplaner?

På vegne av Naturvernforbundet i Narvik og Ofoten Villfisk er Miljøpartiet de Grønnes representant på Stortinget Rasmus Hansson oppfordret til å fremme spørsmål i spørretimen eller å på andre måter undersøke hvilke retningsliner som gjelder for iverksettelse av Naturmangfoldloven gjennom kystsoneplanarbeid i kommunene. I mange kommuner opereres det med over ti år gamle kystsoneplaner som har blitt og fremdeles … Les videre