Politikk og forvaltning

Er Naturmangfoldloven iverksatt gjennom kommunale arealdelsplaner?

På vegne av Naturvernforbundet i Narvik og Ofoten Villfisk er Miljøpartiet de Grønnes representant på Stortinget Rasmus Hansson oppfordret til å fremme spørsmål i spørretimen eller å på andre måter undersøke hvilke retningsliner som gjelder for iverksettelse av Naturmangfoldloven gjennom kystsoneplanarbeid i kommunene.

I mange kommuner opereres det med over ti år gamle kystsoneplaner som har blitt og fremdeles legges til grunn når oppdrettskonsesjoner- og oppdrettslokaliteter tildeles. Forhold som kommer inn under Naturmangfoldloven er i hovedsak ikke belyst i disse gamle planene. Fylkesmannen i Nordland opplyser at det kun er når det foreslås inngrep som for eksempel oppdrettsetablering at kommunene plikter å belyse forhold som kommer inn under naturmangfoldloven.

-Når det gjelder tildeling av konsesjoner og lokaliteter legges eksisterende kystsoneplaner til grunn, og det stilles det i praksis ingen krav til konsekvensutredninger eller utredninger som belyser artsmangfoldet slik Naturmangfoldloven krever ved slike inngrep.the-nature-of-the-240319_640

I Narvik har Bystyret nå vedtatt en kystsoneplan som utelater akvakultur på sjøarealene til Narvik kommune. Dette innebærer at områder som tidligere var avsatt til oppdrett er tatt ut.

Under arbeidet med ny kystsoneplan i Narvik rettet Ofoten Villfisk og Naturvernforbundet kritikk om at forhold som kommer inn under Naturmangfoldloven ikke var belyst. De fikk ikke medhold i klagen og klaget den videre inn til Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen i Nordland i opplyser at det kun er ved foreslag til inngrep, for eksempel ved oppdrettsetablering, at kommunene plikter å belyse forhold som kommer inn under Naturmangfoldloven i planarbeidet, og at siden Narvik kommune ikke foreslår inngrep behøver de ikke å belyse artsmangfoldet. Nordland Fylkeskommune har valgt å komme med innsigelse til den nye Kystsoneplanen i Narvik, og krever at området som i den forrige planen var avsatt til oppdrett opprettholdes.

Saken går dermed videre til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til behandling. -Med risiko for at det der faller en avgjørelse, uten at forhold som kommer inn under Naturmangfoldloven er belyst. MDGs representant er oppfordret til å i Stortingets spørretime eller på andre måter undersøke om denne praksisen er i tråd med intensjonene og forarbeidene til Naturmangfoldloven, og om det er i tråd med direktiver knyttet til denne loven.

Related 

Oversikt over hvilke myndigheter som har ansvar for miljølovverket og pekere til de aktuelle lover og forskrifter.

 Veileder til Naturmangfoldloven kap II

Naturmangfoldloven

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s