Fylkeskommunen overstyrer Tysfjords oppdrettsplan
Politikk og forvaltning

Fylkeskommunen overstyrer Tysfjords oppdrettsplan

Fylkesråden for plan og økonomi i Nordland, Beate Bø Nilsen, har kommet med en uttalelse ved 2. gangs offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2013 – 2024, Tysfjord kommune. I uttalelsen ligger det også innsigelse. Opplegget er at denne planen skal vedtas i nær framtid. Innsigelse fra fylkeskommunen innebærer at den delen av planen som innsigelsen … Les videre

Fiskeriministerens største problemer
Politikk og forvaltning

Fiskeriministerens største problemer

I Aftenpostens artikkel «Tror det er slutt på billig laks» den 10. mars 2014,  uttalte Fiskeriminister Elisabeth Aspaker at oppdrettsnæringens problemer med lakselus og rømming var delvis løst. Som aktiv naturforkjemper med hovedvekt på kyst og anadrom laksefisk er det intet annet enn traumatiserende å oppleve slike uttalelser fra høyeste politiske hold. Jeg har en … Les videre

PD-smitte i Nærøy, Nord-Trøndelag.
Politikk og forvaltning

PD-smitte i Nærøy, Nord-Trøndelag.

PD-sykdommen er «grensesprengede» og spres nordover.  Innen utgangen av april i år er det påvist 35 nye tilfeller av PD, mot 14 tilfeller på tilsvarende tidspunkt i 2013.I grunn er det ikke noe å juble for, men at intensjonen om grensesetting er et uærlig spill sikkert. -Derfor er det moro når maskene må falle.  Oppdretterne styrer forvaltningen og … Les videre