Arne Hjeltnes møtt med krav om lukkede anlegg ved nasjonalfjellet
Uncategorized

Arne Hjeltnes møtt med krav om lukkede anlegg ved nasjonalfjellet

Vinket på toppen av Stetind: – Kjenner det suger i magen! Som forventet nevnte ikke Arne Hjeltnes markeringa for bærekraftig oppdrettsindustri og kravet om lukkede anlegg-NÅ med en kommentar under sendingen Fly med oss på TV2. Hjeltnes følger opp med uttalelser i artikkelen bare i Norge omdømmet er et problem hvor «omdømmeekspert Arne Hjeltnes hevder vi ikke … Les videre

Brev til Nærings- og fiskeridepartementet av 19.06.2014
Uncategorized

Brev til Nærings- og fiskeridepartementet av 19.06.2014

Følgende brev ble sendt Nærings- og fiskeridepartementet i går, nå får vi se om de stiller opp eller gir svar. De bør som øverste ansvarlige myndighet kunne gjøre det. Hei. Jeg jobber som lærer for en ungdomsskoleklasse på Steinerskolen på Skjold i Bergen. gjennom flere år har vi drevet et stort kultiveringsarbeid i Apeltunvassdraget som … Les videre

Elisabeth skylder på Lisbeth skylder på Elisabeth
Politikk og forvaltning

Elisabeth skylder på Lisbeth skylder på Elisabeth

Det brygger ikke akkurat opp til debatt på politisk høyt nivå når vår forhenværende og nåværende fiskeriminister raljerer i artikkelen «Skylder på forgjenger» i Dagens Næringsliv den 11.06.14. Daværende Fiskeriminister og lakseoppdretter Lisbeth Berg-Hansen lot seg på ingen måte affisere av rapporten, men understreket at hun jobbet nettopp med anførslene i Riksrevisjonens rapport. Det var … Les videre

Redd villaksen nå!
Politikk og forvaltning

Redd villaksen nå!

Rømt oppdrettslaks, lakselus og sykdomsutfordringene i oppdrettsnæringen har økt dramatisk de siste årene. For å sette søkelys på disse utfordringene avholdt FrP et seminar om villaksen på Stortinget i mars. Erfaringene fra seminaret tilsier at situasjonen for den norske villaksstammen er alvorlig, og  det kreves politisk handling for å redde villaksen. Så langt i år … Les videre

Fylkesrådet strammer grepet om Tysfjords arealplan
Politikk og forvaltning

Fylkesrådet strammer grepet om Tysfjords arealplan

Så har fylkesråd for plan og økonomi i Nordland, Beate Bø Nilsen, svart partiet Rødt på spørsmål om arealplanen i Tysfjord. I fylkestinger 4.juni stadfestes det vi kaller overstyring av kommunens råderett over egne arealer, her innretta på oppdrettslokaliteter. Men i tillegg til det dokumentet som er sendt Tysfjord kommune som høringsdokument i mars, legger … Les videre

Interpellasjon fra Rødt. Fylkesråd for plan og økonomi svarer
Politikk og forvaltning

Interpellasjon fra Rødt. Fylkesråd for plan og økonomi svarer

Når fylkeskommunen avgir uttalelse til kommunale arealplaner, legger vi til grunn de arealpolitiske retningslinjene som framgår av fylkesplanen. Da vi vurderte 2.gangs høringsuttalelse fant vi at forslaget måtte anses å være i strid med viktige punkter i de arealpolitiske retningslinjene. Det ble henvist til kap. 8.4; Næringsutvikling, som sier at «arealplanleggingen skal sikre næringslivet behov … Les videre