Informasjon

På besøk hos Akvadesign


Av Roald Dahl Jr.

30.april dro jeg opp på dagsbesøk til Brønnøysund og Akvadesign for å få en orientering og ikke minst kunnskap om hvilke erfaringer de har gjort seg så langt mtp produksjon av laks i et lukket anlegg. Det er ikke annet enn imponerende å se hva de har klart å få til, og ikke minst hvilken oversikt og kunnskap de har tilegnet seg de 3 årene de har holdt på. Med meg på turen var representanter fra Dr.techn.Olav Olsen AS,HeidelbergCement Group og Byggutengrenser

Dersom det skal være noe hold i hva våre stortingspolitikere sier når de går ut og proklamerer at «vi skal satse på forskning og utvikling», så burde samtlige reist opp til Brønnøysund og kommet seg ut på merdekanten. Akvadesign er nå iferd med å tilegne seg en kunnskap på oppdrett av laks frem til slakt i lukkede merder som ingen andre norske oppdrettere er i nærheten av å besitte. Det er ikke annet enn oppsiktsvekkende at ikke flere polikere har vært på besøk hos de, tatt i betraktning hvilke store utfordringer oppdrettsindustrien møter idag med åpen merdeteknologi. De fikk jo som kjent også tildelt en miljøpris av Fiskeridirektoratet under Aqua Nor messen i Trondheim i augsust ifjor.

Akvadesign slaktet ut sin første batch for over ett år siden, der andelen superior kvalitet lå på 95%. Eksteriørmessig ser denne laksen ut som en villaks, der teksturen er fastere med en fettprosent som er nede i 11. Dette er ca det halve av hva fettprosenten til laksen som oppdrettes i åpne merder ligger på, og er faktisk nærme villaksens 6-7%. Vi fikk forøvrig servert denne laksen til lunsj, og den holdt meget høy kvalitet.

IMG_8414

Med seg på dette prosjektet har Akvadesign fagpersoner med høy kompetanse på mange områder, deriblant Arve Nilsen fra Veterinærinstituttet, Martin Iversen fra Universitetet i Nordland, Asbjørn Bergheim fra IRIS i Stavanger for å nevne noen navn. Denne teknologien er i utgangspunktet ikke så avansert. Akvadesign henter vann i fra 25 meter under fotosyntesjiktet som er fritt for lakselus, og skyver det inn i den tette merden ved hjelp av strømsettere. Her er det m.a.o ikke snakk om å løfte vann opp til land, man snarere flytter vann til vann. Energikostnaden ved denne operasjonen ligger på ca 15 øre pr kilo produsert laks, noe som ikke akkurat representerer den største kostnaden. Fekaliene og spillforet blir forøvrig fanget opp, og representerer med dette en ressurs, og ikke et problem.

Utfordringene ved lukket teknologi ligger hovedsakelig på områdene vannkvalitet inne i merden, der tettheten, vanngjennomstrømmingen, ph, CO2 og temperatur er avgjørende faktorer for å få et vellykket resultat. Ph og målt CO2 er de to mest kritiske områdene, og denne koden er Akvadesign nå iferd med å knekke. Med denne kontrollen på sjøvannet forbedres fiskevelferden vesentlig, og Akvadesign har en tapsprosent i sjøfasen på 7%, mot dagens over 20 i åpne merder. Besparelsene på en mange områder med lukket teknologi er store, og idag kan det dokumenteres at det er faktisk billigere å produsere laks i lukkede anlegg enn i åpne merder. Flere oppdrettere har idag en kostnad på over 30 kroner pr kilo, og årsaken til det er primært biologiske utfordringer. At gjennomsnittsvekten på oppdrettslaksen går ned, er en klar dokumentasjon på dette.

I området hvor Aquadesign holder til har oppdrettsnæringen hatt store problemer med lus, og ifjor høst fikk flere oppdrettere pålegg om tvangsutslakting av fisken. I dette bildet er det imidlertid en aktør som ikke har hatt en eneste lakselus, og det er Aquadesign i sine lukkede merder. Det har blitt tvangsutslaktet flere titalls tusen tonn av fisk under fire kilo, hva koster det oppdretterne med en laksepris på 45-50 kroner pr fisk som skulle ideelt sett veid mellom 5 og 6?

Hva har avlusningen kostet med økt dødelighet? Brønnbåtene har gått i skytteltrafikk hele døgnet, og vi vet idag at en avslusning med hydrogenperoksid ved bruk av brønnbåt på 4 konsesjoner (3120 tonn MTB) koster minimum 2 millioner kroner. Flere anlegg har måttet avluse utallige ganger, og det har blitt meg fortalt at det er satt en tvilsom rekord på en lokalitet med hele 16 avlusninger! Resultatet av disse omfattende problemene er at idag er hele området brakklagt, og det skaper store utfordringer for oppdretterne når det gjelder å erstatte eksisterende lokaliteter med nye, og ikke minst i produksjonslinjene på slakteriene. Både produksjonslinjen, og ikke minst kostnadsbildet blir med dette langt mer uforutsigbart.

INy_0033163 dette regnskapet er det ikke bare økonomi, men definitivt også et miljøregnskap. Hvilke konsekvenser har denne kjemikaliebruken for miljøet. I lengre tid har fjord- og kystfiskerne, og ikke minst rekefiskere måtte holde seg langt unna disse fjordene, og stadig flere rekefiskere melder om at rekene er borte på det som historisk har vært meget gode rekefelt. Skal det ikke være plass til andre yrkesutøvere enn oppdrettsnæringen i oppdrettsintensive områder? Reker er forøvrig en meget viktig art i den marine næringskjede.

I forbindelse med tildelingen av grønne konsesjoner, så har aktører med minimale miljøforbedrende tiltak fått tildelinger. NRS fikk i Finnmark tildelt hele 9 konsesjoner, og det fikk de hovedsakelig med begrunnelse i at de skal sette ut tripolid laks. Andre aktører som har søkt har basert sin søknad på bruk av luseskjørt, samtidig som de «skal være mere på merdekanten»!

Dette er defintivt ikke den store innovasjonen og miljøforbedringen, og fremstår uansett som et lysår unna det Akvadesign har dokumentert fått til så langt. Det er også på plass å stille spørsmål omkring hvorfor enkelte av disse konsesjonene har blitt omsatt for helt opp mot 65 millioner kroner. Dersom våre politikere ønsker innovasjon, kunne ikke disse pengene nettopp vært brukt til å utvikling og innovasjon istedet? Trenger den norske stat disse pengene, når vi kjenner til utfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor? Dette blir for meg helt fremad marsj i alle mulige retninger, og dokumenterer mangel på kunnskap og manglende visjoner hos våre politikere. Hvis det skal være noe i mantra om at Norge skal bli «verdens ledende sjømatnasjon», så kan vi aldri bli det dersom vi ikke er i front på det teknologiske området. Sluttproduktet fra lukkede merder er i tillegg kvalitetsmessig langt bedre enn laks oppdrettet i åpne merder, vil våre politikere at dagens oppdrettslaks skal få et stempel som sekunda vare?

Teknologi kjenner ingen landegrenser, og det som er interessant å observere idag, er at bortsett fra Akvadesign, så foregår det meste av denne utviklingen og kompetanseoppbyggingen utenfor Norges grenser. Dersom ikke våre politikere kjenner sin besøkelsestid nå, vil vi samtidig si farvel til en stor potensiell leverandørindustri. Det finnes idag mange bedrifter langs hele norskekysten som kan være viktige bidragsytere i denne prosessen, og oppdrettsnæringen argumenterer i mange sammenhenger med arbeidsplasser. Innenfor dette området er det et stort potensialet til å etablere klystere av kompetanse bedrifter mange steder, nå må våre politikere våkne. Er vi ikke med på dette løpet nå, kommer vi til å oppleve om noen år at utlendingene vil komme til Norge med kunnskaper på ny teknologi og kompetanse på oppdrettsområdet. Når skal de døde vågne?


 

Ecological economy vs capitalism

2 tanker om “På besøk hos Akvadesign

  1. Tilbaketråkk: Oppdrett

  2. Tilbaketråkk: Jostein Refsnes tramper vann | Oppdrett

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s