Politikk og forvaltning

Elisabeth skylder på Lisbeth skylder på Elisabeth

Det brygger ikke akkurat opp til debatt på politisk høyt nivå når vår forhenværende og nåværende fiskeriminister raljerer i artikkelen «Skylder på forgjenger» i Dagens Næringsliv den 11.06.14.

Apeltun3

Illustrasjonsbilde fra Apeltun. 

Daværende Fiskeriminister og lakseoppdretter Lisbeth Berg-Hansen lot seg på ingen måte affisere av rapporten, men understreket at hun jobbet nettopp med anførslene i Riksrevisjonens rapport. Det var en ganske utrolig kommentar å komme med, tatt i betraktning av at produksjonen av oppdrettslaks økte med over 40% eller rundt 400.000 tonn i hennes periode, til tross at vekstfrys i 2010.

Dette påførte en enorm vekst i antall lakselus langs kysten fra Rogaland til og med Troms, som ikke ville latt seg kontrollere uten at Legemiddelverket etter sterkt press tillot bruk av de ekstremt giftige avlusingsmedikamentene Teflubenzuron og Diflubenzuron. Disse kitinsyntesehemmerne er faktisk så giftige at de kun er tillatt brukt minst 30 meter fra nærmeste vannkilde på landjorda. Oppdrettsnæringen pøser tusenvis av kilo rett ut i sjøen årlig. Men for Lisbeth Berg-Hansen var jo ikke dette så farlig.

-I et intervju med TV2 visste Lisbeth Berg-Hansen tilsynelatende ikke hvilke skader disse medikamentene utgjør på krepsdyr. Noen dager senere måtte hun medgi for TV2 at hun likevel var klar over konsekvensene. Dette sier mye om Berg-Hansens troverdighet, men også om kunnskapsnivået. Det er nok ikke så lett å vite hva som er rett, når man tror at lakse-smolten dør hvis den ikke kommer i saltvann. Dette sa hun under Stortingsdebatten etter Riksrevisjonens rapport om havbruksforvaltningen, og grunnleggende feil.

Under Lisbeth Berg-Hansens periode er alle miljønegative faktorer fra oppdrettsnæringen forsterket. Situasjonen har gått fra å bli ille til katastrofal for norske bestander av anadrome laksefisker. Venstre-politikeren Abid Q. Raja må nok ha opplevd noe av den samme frustrasjonen som meg, da han spurte Berg-Hansen om hun var i stand til å se forskjell på laks og lakselus. Under Berg-Hansens regime opplevde vi at levekårene for sjøørret, sjørøye og laks ble ødelagt av rundt 250 millioner voksne hunnlus, hvilket er 5-25 ganger mer enn tålbar mengde lakselus langs kysten (Heuch og Mo, 2001).

Vår nåværende Fiskeriminister Elisabeth Aspaker er tilsynelatende så opptatt av bærekraftig vekst at hun fullstendig har glemt hvor dårlig det står til med dagens havbruksforvaltning. Man må ikke akkurat være geni-erklært for å forstå at 999 oppdrettsanlegg med notmerder, frie utslipp, rømminger og sykdomsspredning plutselig blir bærekraftige fordi det bygges et nytt anlegg som driftes bærekraftig.

-Dette har nok ikke Aspaker forstått, men for en statsråd som synes det er helt greit at Repparfjorden i Finnmark dynkes med flere millioner tonn gruveslam, kjemikalier og tungmetaller over mange år er miljøhensyn tydeligvis av underordnet viktighet.

Til og med oppdrettsnæringen, som sikkert er meget fornøyd med at de har frikort på utslipp av kloakk, tungmetaller, miljøgifter og medikamenter uten å betale en eneste krone i avgift, stilte seg skeptiske til de planlagte utslippene i Repparfjorden.

Aspaker ønsker å fremstå som ansvarsbevisst, men hvis man ser litt mellom de falmende glansbildene oppdager man et kunnskapsløst miljømonster som tydeligvis er villig å gå svært langt for at prioriterte næringer skal få det akkurat som de vil. Aspaker har ved flere tilfeller også kommet med villedende informasjon under Stortingets spørretime om antall rømt oppdrettslaks, ved å referere til Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk som viser at det hittil i år har rømt rundt 180.000 oppdrettslaks. Hun beskriver rømmingstallet som et resultat av enkelthendelser.

Sannheten er at Havforskningsinstituttet i sin siste risikorapport om havbruksnæringen fastslo at opptil 3% av utsatt smolt rømmer årlig grunnet for stor maskevidde i notmerdene. Det utgjør rundt 10 millioner smolt per år. Da er det også logisk at hun ikke ønsker merking av oppdrettsfisken.

Aspaker konkluderte også i Aftenpostens artikkel «Tror det er slutt på billig laks» den 10.03.14 at problemet med lakselusa er delvis løst. Høsten 2013 opplevde vi store mengder lakselus langs hele kysten som utviklet nedsatt følighet og resistens mot alle avlusnings medikamenter. En beregning gjort basert på tall fra lusedata.no og fiskeridirektoratet viser at antall voksne hunnlus for mai måned er svært høyt i år, og ikke har vært høyere siden 2008. Med tanke på dagens resistensproblematikk er dette svært bekymringsfullt. Hvor Aspaker har hentet påstanden sin vet hun tydeligvis ikke selv en gang.

Apeltun4

Lus på sjøørret i Apeltunelva-Vestlandsrevyen

Men det gjør vel ikke så mye for våre såkalte «ansvarlige» politikere. De har nemlig proklamert en 6-doblet oppdrettsproduksjon innen 2050. Noe som vil medføre en fullstendig nedsøpling av kysten vår og soleklare brudd på internasjonale utslippsavtaler som norske styresmakter har signert og ratifisert.

Oppdrettsnæringen som visstnok skal sikre norsk velstand etter at olje- og gassproduksjonen tar slutt, må nok legge seg litt i sæla hvis de skal komme på det samme nivået. I 2012 betalte oppdrettsnæringen og deres binæringer til sammen 318 millioner i selskapsskatt. Det utgjør budsjettet til en middels norsk kommune, og 0,10 % av utliknet selskapsskatt i Norge.


Dette er våre politikere villige til å ofre villaksen for!

Skrevet av Nils Kvisgaard,Nye villaksens venner

Banner


Related Posts

Lakselus påvirker villaks mer enn antatt

En tanke om “Elisabeth skylder på Lisbeth skylder på Elisabeth

  1. Kommer ikke som en overraskelse!
    Er det noe politikere kan så er det å skylde på forgjengeren!
    Hadde de brukt halvparten av tiden de bruker på å skylde på andre til å faktisk løse problemet hadde problemet vært løst for lengesiden.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s