Utslipp fra oppdrettsnæringen og Stockholmkonvensjonen
Miljøgifter / Politikk og forvaltning

Utslipp fra oppdrettsnæringen og Stockholmkonvensjonen

Presenterer  Miljødirektoratets begrunnelser fra for hvorfor ingen statlige etater tar seg bryet med å beregne totalbelastning av utslipp. 1. Er utslipp av fremmedstoffene i listen konsekvensutredet med hensyn til miljønegative effekter? De første 10 stoffene på listen er persistente organiske miljøgifter som i utgangspunktet ikke skal forekomme pga. uønskete miljøeffekter, men utilsiktede sporkonsentrasjoner er unntatt … Les videre