Åpent Spørsmål til Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
Politikk og forvaltning

Åpent Spørsmål til Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

I slutten av juni 2014 skrev Pål Arne Bjørn og Karin Kroon Boxaspen en rapport til Mattilsynet hvor de rapporterterte om svært høyt påslag av lakselus på sjøørret fra Hordaland til Nord-Trøndelag. Jeg siterer fra rapporten: “* På enkelte lokaliteter i Ryfylket er nå nesten all sjøørret (ca 100% prevalens) infisert med rundt 50 lus. *I … Les videre

Stans overfiske av Leppefisk nå!
Politikk og forvaltning

Stans overfiske av Leppefisk nå!

Norges Miljøvernforbund krever øyeblikkelig stans av dagens pågående økologiske katastrofe i form av overfiske av leppefisk. Norges Miljøvernforbund (NMF) krever umiddelbar stans av rovdriften på kystens kanskje viktigeste renovasjonsarbeider, leppefisken, som fiskes til bruk i oppdrettsnæringen hvor leppefisken har som oppgave å begrense antallet lus på laksen. Det fiskes tilnærmet uregulert ut 16 millioner leppefisk … Les videre

FORSVAR FOR MILJØ-ØDELEGGELSE
Politikk og forvaltning

FORSVAR FOR MILJØ-ØDELEGGELSE

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sin artikkel «Forsvar for laksen» vitner mest om en virkelighetsbeskrivelse slik diktatorer omtaler sitt diktatur. Det går tydelig frem at Aspaker har store kunnskapshull, og trolig en manglende interesse for å sette seg inn i oppdrettsnæringens miljømessige konsekvenser grunnet dagens driftsregime i notmerder. For det første er det fullstendig virkelighetsfjernt å diskutere … Les videre

Har din ordfører signert ordføreroppropet?
Informasjon / Politikk og forvaltning

Har din ordfører signert ordføreroppropet?

Alle ordførere langs kysten og ordførere i områder ved et utvalg lakseførende vassdrag har blitt gitt mulighet til å signere og returnere et ordføreropprop for villaks.  Kyst i bevegelse oppfordrer alle med omtanke for vill laksefisk, til å ta en telefon til nettopp din lokale ordfører i dag, for å påminne ordfører om å signere og … Les videre