Skråblikk

ET VIRVAR AV FUSK – ET BÆREKRAFTIG FUSKERI EVENTYR.

Det var engang en dame som het «Lusebeth- rømme dame». En gang var hun statssekretær i Fuskeri-departementet. Lakseoppdretter var hun og. Da fikk hun vite at fusk hadde ført til fiske- død i anleggene til hennes fuskeri-kamerater i Hordaland fylke. Villaksen og sjøørreten ble drept av kameratene sitt fusk. Fuskerne hadde fylt merdene til randen med oppdrettslaks. Straffbar overproduksjon! Lakselusen åt opp fisken i merdene. Sykdommer kom ut av kontroll.

Ka gjør vi no, sa fuskeri- kameratene? Rømme- rømme- rømme, sang de i kor. Forsikring- forsikring- forsikring, sang de så. Lusete- syke oppdrettslaks fylte fjordene. Er det du som eier fisken, spurte Ola en fuske- oppdretter. Nei, den må nok ha svømt fra Færøyene, svarte han skattende. Rømme- rømme- rømme, sa fuske- oppdretteren til forsikringselskapet. Penger, sa forsikringselskapet!

Ill:H. Clarke(1919)A Descent into the Maelström:Poe

Ill:H. Clarke(1919)

«Lusebeth- rømme- dame» ble styreleder for Fuskeri og havbruksnæringens landforening (FHL). Igjen fylte fuskeri- kameratene merdene til randen med sin overproduksjon. Igjen «åt» lakselusen opp fisken i merdene. Sykdommer kom ut av kontroll. Mer villaks og sjøørret ble utryddet. Fuskeri og havbruksnæringens landforening (FHL) og «Lusbeth -rømme- dame», sang rømme- rømme- rømme, i kor.

«Svein- useriøs», ble fiskeriminister i Fuskeri- departementet. Det hadde vært så mye fusk før «Svein- useriøs» ble fiskeriminister at «tips- telefonen for fiske-fusk» ble opprettet av Fuskeri-departementet.

Da sa «Svein- useriøs»: Stigmatisering av en hel næring! Opphev fuske- telefonen! –Gå raskt ut mot USERIØSE- medieutspill, sa han og. Ikke før hadde «Svein- useriøs» lagt ned «tips telefonen for fiske- fusk», så ble to nære stigmatiserte venner tatt for useriøst- fiske- fusk. «Svein useriøs» opphevet fôrkvotene, som var innført for å forhindre fuskerne i overproduksjon. Han økte samtidig produksjonen.

«Helga- bærekraft» ble så fiskeriminister i Fuskeri-departementet. Hun tok imot fuske- kamerater som hadde utryddet seg selv i utlandet. Fuskeri- kameratene hadde igjen fylt merdene til randen. Igjen åt lakselusen opp fisken i merdene. Sykdommer kom ut av kontroll. Bærekraftig næring, bærekraftig kontrollert vekst, kvad «Helga- bærekraft». Verden sulter, vi tar ansvar og skaffer en sulten verden mat, sa hun og.

18 millioner bærekraftige oppdrettslaks døde årlig i merdene før «Helga- bærekraft» ryddet plass for sine bærekraftige brødre fra utlandet. Etter at hun hadde ryddet plass for «Marit- Harvest» og «den norske stat- Cermaq», begynte det årlig å dø 50 millioner av fuskeri- minister, «Helga- bærekraft» sine bærekraftige oppdrettslaks.

Det var ikke nok «fiske- mat» til lusene i merdene, så de svømte ut til villaksen og sjøørreten og begynte å spise seg inn i skallen på dem. Nam- nam, sa de bærekraftig lusene. Resistens- resistens- resistens, skrek villaksen, sjøørreten og oppdrettslaksen i kor. Vi skaffer en sulten verden mat, sa «Helga bærekraft».

Lakselusen begynte nå å synge i korSeieren er vår- seieren, seieren er vår. Lakselus-familien ble større en laksefamilien i merdene. Nam- nam laks, sa lusene, og tygget seg inn i skallen på oppdrettslaksen, villaksen og sjøørreten.

«Lusebeth- rømme dame», som nå hadde levd blant fuskere og med lakselus og mistenkelig rømming i en liten menneskealder, ble så fuskeriminister i Fuskeri-departementet. «Lusebeth- rømme dame» sitt anlegg var da sågar anmeldt for rømming av oppdrettslaks. Kan du være en habil fiskeriminister, spurte noen. Er det noe å snakke om? sa «Lusebeth- rømme dame». Han anmelder jo alle, føyet hun til.

«Lusebeth- rømme dame» hadde også for mange lus. Hun talte sine egne lus, som loven sa det. Talte hun rett, måtte hun slakte fisk. Derfor var det lett å telle feil. En gang hun hadde talt feil, sa «Mat- synet», som hun styrte som fuskeri-minister: Prøv deg med leppe-fisk. Prøven falt heldig ut. Fisken nådde slaktevekt med for mange lus. Hjelp! Skrek villaksen og sjøørreten, som døde. Penger spart er penger tjent, sa «Lusebeth- rømme dame».

«Lusebeth- rømme dame», sa så at hun lærte noe nytt av «Mat-synet» som hun styrte som fuskeri-minister. Sjøørreten hadde ikke de «velferdsproblemene» som villaksen, hadde «Mat- synet» sagt til henne. Sjøørreten går opp i elven å avluser seg. Da blir fisken frisk som en fisk, fortalte «Lusebeth- rømme dame» til mediene.

Eventyrforteller så «velferdsproblemene» til Lusebeth- rømme dame» og «Mat- synet» da hun var statssekretær i Fuskeri-departementet. Sjøørret teppebelagt med lakselus, oppspist inn til skallen stanget i døds- krampe mot brakkvannet i elvemunningen, og gled døende ut i fjorden. Det meste av sjøørreten og villaksen ble utryddet i Hordaland fylke av «Lusebeth- rømme dame og Mat- synet sine velferdsproblemer».

«Lusebeth- rømme dame» fikk etterhvert så mange lus at hun ba sitt «Mat-syn» om hjelp. «Gift» kan ta knekken på lusen min, sa hun til «Mat-synet». Sjefen for «Mat-synet» og «Lusebeth- rømme dame» kom da på TV og annonserte utslipp av bærekraftig gift til oss. Gift som kan utrydde hummer, krabbe og reker opptil 1 kilometer fra et oppdrettsanlegg. Det er gjort funn av giften i villfisk og skalldyr vi gir våre barn. «Bærekraftig kontrollerte giftutslipp», kvad «Lusebeth- rømme dame» og «Mat- synet», som angivelig skal sikre oss trygg mat!

«Liv- overproduksjon» som var og er fiskeridirektør i Fiskeridirektoratet, ble tatt for overproduksjon. Hun var og er lakseoppdretter. Fuskeri-minister og lakseoppdretter «Lusebeth- rømme dame», ble samtidig tatt for rømming av settefisk. Fuskeri-direktøren er sjef for Fiskeridirektoratet som har til oppgave å straffe fusk i laksenæringen. Det var Fiskeridirektoratet som hadde tatt de to, om du forstår.      Henger du med?

Dette kan være i strid med grunnloven, kvad de to. For høy straff! De «tok selv saken», og slik ble det eventyret avsluttet. Det var lakseoppdretter og fuskeri- direktør, «Liv- overproduksjon» som reellt skulle ha kommet å tatt lakseoppdretter og fuskeri- minister «Lusebeth- rømme dame» for hennes rømming. Men det kunne hun ikke. Det var ikke lov- hjemmel for at en fusker kunne komme å ta en annen fusker, om du forstår.

Dessuten var «Lusebeth- rømme dame» erklært habil til å gjøre hva hun ville… Bare hun da ikke tenkte på sitt eget anlegg,hadde de habile juristene i egen regjering sagt. Og slike stygge tanker, hadde selvsagt ikke «Lusebeth- rømme dame».

Driften i næringen påvirker ikke miljøet,sa «Liv- overproduksjon» til avisen Bergens Tidende i juli 2014. Det sa hun som «har til oppgave å ta de som har gjort noe gale» i laksenæringen.., som selv er tatt for overproduksjon,og som i flere tiår har «sett på» at det «rømmer» fem ganger mer oppdrettslaks enn det eierne melder fra om!

«Elis-beth bærekraft», ble fiskeriminister i Fuskeri-departementet. INGEN vekst uten at den er bærekraftig, kvad «Elis- beth bærekraft», klokt. Noen dager etter økte hun produksjonen og sa bærekraftig og miljøvennlig vekst. Hjelp oss skrek alle de resistente lakselusene i landet Norge. Snart er det ikke mer mat å få. Oppdrettslaks, villaksen og sjøørreten dør. Vi dør sammen med dem, skrek lakselusen.

«Arne- fiske Hjelle- ha- ha», hadde lenge vært med i eventyret, da han dukka opp i luften. «Verdas vakraste land frå luften», sa han[ha- ha]. Frå dei Nasjonale lusefjordane og verdas styggaste fjordar under vann, vinket folket til «Arne- fiske- Hjelle- ha- ha» der oppe i luften.

«Arne- fiske Hjelle- ha- ha» hadde før det opplevd mykje. Han hadde vore farande for Eksportutvalet for fiske- fusk, (EFF-F). Han hadde også vore med på eventyret i utlandet då laksen til sjefen daua, oppeten av sjefens lakselus. Bærekraftig kontrollert dauing, kvad Arne- fiske Hjelle, [ha- ha].

Du vert kåt av laks [ha- ha]. Laks er et skjønnhetsmiddel [ha- ha]. Sushi til Moskva [ha-ha]. Forskere har funnet ut at fisk får deg til å se yngre ut [ha- ha]. Bare i Norge omdømmet er et problem. Ingen bryr seg om hvordan laks blir til i utlandet, sa «Arne- fiske Hjelle- ha- ha». Bare se til Sverige.

Eksportutvalet for fiske- fusk, (EFF-F) fortalte svenske forbrukere løgnen om at det kun ble brukt 1 kilo villfisk for å kunne produsere 1 kilo oppdrettslaks(avslørt av uppdrag granskning SV 1). Sannheten var at det den gang ble redusert 4 kilo villfisk for å kunne produsere 1 kilo oppdrettslaks.

«Arne- fiske Hjelle ha- ha» kvad så: «produsera meir og sunn mat på ein bærekraftig måte. Det handler om verdiskapning, ikkje mafia penger eller propaganda».

Eksportutvalget for fiske-fusk (EFF-F) hadde etterhvert blitt tatt i så mye fusk, at utvalget ble omdøpt til Norges Sjømatråd. «Marit- Harvest» ble styreleder i «Norges oppdrettslaks- råd». Hånd- plukket av «Lusebeth- rømme- dame».

Søster til «Marit- Harvest» sa engang at hun ville ta makt fra Direktoratet for Naturforvaltning, dersom hun og Høyre kom til makten. Det sa hun på den tiden da direktør «Sol-li» (DN), sa at laksenæringen burde «halvere» produksjonen. Dette i håp om å få kontroll på sykdommer og lakselus, som utryddet villaksen og sjøørreten i Norge.

Da «Lusebeth – rømme dame» ble fiskeriminister, ble «Marit- Harvest» sin søster spurt om «Luse- beth- rømme dame» sin habilitet. Da svarte søsteren klokt at hun var svært nøye med det. Dette på grunn av at hun hadde en søster som var ansatt i næringen.

Partikollega til søstrene, «oppdrettslaks- politisk-talsmann, Bakken- Jens».., hadde imidlertid lenge sagt korsfest»- korsfest, til «Sol-li»/ DN. Men det hadde kanskje ikke søstrene fått med seg?

«Rogn- legemiddel» som levde av at sykdommer og lakselus var ute av kontroll, hadde også sagt «korsfest- korsfest» til Stortingets kontroll- komite. En «sjef» i laksenæringen, kalte en ekspert på miljøgifter ved det statsstyrte NIFES for en «femte- kolonist» (forræder). Eksperten.., «Bethun».., som fortalte sannheten, ble som direktør «Sol- li»/ DN, «habilt- avskjediget»!

«De rød grønne» og «Lusebeth- rømme dame» hjalp søstrene «Marit- Harvest» med å nedlegge direktør «Sol-li»/ DN. Endelig har vi idag fått et habilt styre av «Fuskeri- departementet»!             Ironi, sa du?

Fra ytterste venstre til ytterste høyre, legemiddel- firma, «naturvern- bedrifter» som har fått penger og har blitt tause som østers.., børs, banker, forsikring, utstyrsleverandører, transportører mv, synger idag «penge- galoppen» i kor!

«Arne- fiske -Hjelle ha- ha», sitat: «Det handler om verdiskapning, ikkje mafia, penger eller propaganda».

Våre fjorder er idag en septiktank for laksenæringens kloakk og «gift»- utslipp, og for «utslipp» av syk- luset laks! Ødelagt som matfat og rekreasjonsområde for det norske folk. Villaksen og sjøørreten dør ut av lakselus og sykdommer spredd fra oppdrettsanleggene, og fra såkalt rømt oppdrettlaks. Villaksen blir «i tillegg» genetisk utryddet!

Verdiskapning? For hvem, «Arne- fiske- Hjelle ha-ha»?

Verdiskapning «for lommeboken» til «noen», spør du meg.., [ha- ha]! «Gråten tar meg»!

Snipp snapp snute, snart et tusen års villaks- og sjøørret- eventyr ute!

Skrevet av Jahn Helle,Bergen 2014.

En tanke om “ET VIRVAR AV FUSK – ET BÆREKRAFTIG FUSKERI EVENTYR.

  1. Tilbaketråkk: ET VIRVAR AV FUSK – ET BÆREKRAFTIG FUSKERI EVENTYR. | poehr

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s