Miljøgifter

Steg i riktig retning.Tiltakene mot lakselus


– Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring,skriver Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding. Særlig påpekes utviklingen i lusemiddelbruken og resistenssituasjonen. 

Nylig ble en rapport offentliggjort gjennom EUs Miljødirektorat som belyser problemstillinger vedrørende miljøkvalitet, risiko og manglende grenseverdier for lusemidlene i Norge.

Forskerne samlet inn sediment og vannprøver, samt blåskjell, rekelignende amfipoder, reker, brun krabbe og torsk fra rundt fem oppdrettsanlegg. De screenet dem prøver for fem antiparasittiske forbindelser: diflubenzuron, teflubenzuron, emamektin benzoat, cypermetrin og deltametrin, avhengig av hvilke medikamenter oppdretterne hadde brukt.

Forskerne fant nivåer av lusemidler som overstiger britiske miljøkvalitetsstandarder(EQS)-grenseverdier satt for å beskytte miljøet og menneskers helse, i prøver tatt i nærheten av norske oppdrettsanlegg. Britiske standarder ble brukt, fordi det ikke fins norske miljøkvalitetsstandarder for disse kjemikaliene.

Vår kommentar:

Den kritiske utfordringen er forurensningen påført det marine miljø som følge av økende forbruk av anitparasittiske midler langs kysten i Norge

Resultatene fra prøvene viste at konsentrasjoner av diflubenzuron i vannet i nærheten av oppdrettsanlegg oversteg miljøkvalitetsstandarden, 5 ng/l (nanogram pr liter). Forskerne brukte risikokvotienter (den faktiske målte miljøkonsentrasjonen dividert med standard) som indikator for risiko for negative miljøeffekter. I 40% av vannprøvene var risikokvotienten for diflubenzuron større enn én, en indikasjon på potensiell risiko for non-target marint dyreliv. Ved ett oppdretts- anlegg, avluset med teflubenzuron var konsentrasjonene i vannprøver over miljøkvalitets-standard,6 ng/l og sedimentprøver var over miljøkvalitetsstandarder, 2 ng/l.Risikokvotienten for teflubenzuron var større enn én i 67% av sedimentprøvene!

  • I 40% av vannprøvene var risikokvotienten for diflubenzuron større enn én.
  • Risikokvotienten for teflubenzuron var større enn én i 67% av sedimentprøvene.
  • Konsentrasjoner  av emamektin benzoat  i sediment var høyere enn miljøkvalitetsstandarder  i halvparten av de undersøkte prøvene

Diflubenzuron og teflubenzuron ble også påvist i krabbe, reker og blåskjell tatt fra de utvalgte områdene.Selv om forskerne ikke vet  hvordan dette påvirker individer, betyr det at disse pesticidene kan bli tatt opp av dyr. Dette er av særlig bekymring for disse skapningene fordi disse kjemikaliene virker ved å hemme skalldannelse.

Konsentrasjoner  av emamektin benzoat  i sediment var høyere enn standarden, 0,763 ng/l i halvparten av de undersøkte prøvene. -Mens nivåene heldigvis var under påvisningsgrense i blåskjell og i vannprøver. Både cypermetrin og deltametrin var under påvisningsgrense i alle de analyserte prøvene.

Forskerne understreker behovet for internasjonal miljøkvalitetsstandarder  og sier at mangelen på overvåking og data gjør det vanskelig å finne ut nøyaktig hvor stor risiko funnene representerer.


– Det er fortsatt langt fram før nye, ikke-medikamentelle metoder fullt ut kan erstatte legemiddel-bruken i lusebekjempelsen, skriver Departementet i sin pressemelding. Det skal vi være enige i.

-Vi må derfor ta grep for å dempe legemiddelbruken der hvor den er størst, slik at ikke medisinenes effekt blir redusert ytterligere, sier Fiskeriministeren. Om fokuset bør ligge på lusemidlenes stadig lavere effekt foran miljørisiko,stiller vi spørsmål ved.


 

Etter innspill fra Mattilsynet har fiskeriministeren besluttet å innføre følgende tre tiltak:

  1. Helt eller delvis tilbaketrekking av lokalitetsgodkjenning der hvor problemene er størst
  2. Gjennomgang og oppfølging av virksomhetenes internkontrollsystem for lakselus og legemiddelbruk på konsernnivå
  3. Økt tilsyn med legemiddelbruk

En tanke om “Steg i riktig retning.Tiltakene mot lakselus

  1. Tilbaketråkk: Steg i riktig retning.Tiltakene mot lakselus | poehr

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s