Informasjon

Til Dere politikere som nå skal avgjøre kystsoneplanene


Eg håper Dere er deres ansvar bevist og tar hensyn til miljøet og fiskeplassene til kystflåten når kystsoneplanene skal vedtas. Det er mange kommuner som nå snart skal avgjøre kystsoneplanene sine. Og eg må be politikerne lese nøye igjennom alle innsigelsene i saken.

I disse kystsoneplanene er ofte fiskerne de store taperne, som stadig taper sine fiskeplasser til oppdrett. Selv forsvaret sine øvingsområder vil kommunene ta til oppdretts arealer. Dette viser hvor desperate denne næringen er på mere areal. Og her synes eg fiskerne er for lite med i debattene som pågår. Utslippene fra oppdrett er veldig store, og helt ute av kontroll.


Bruk av lusemiddel

Når avlusing foretaes senkes ofte bare en stor presenning under mæra som da fylles med en cocktail av kjemikalier, når fisken har svømt litt i dette draes presenningen opp. Og jørma slippes ut i det fri.

Reker og andre skalldyr dør av medisin mot lakselus. Det viser et forskningsprosjekt ved det uavhengige forskningsinstituttet IRIS i Stavanger. Lakselusa dør idet den skifter skall, og det er bra. Men vi ønsker ikke at reker, krabber, hummer og andre skalldyr skal dø som følge av disse kjemikaliene. Fiskerne har hevdet at rekefelt har blitt ødelagt av disse kjemikaliene, men har ikke blitt trodd, nå er det bekreftet. Rømming er også et stort problem. Alt dette skrives det mye om, mens kysttorsken nesten ikke nevnes.

Kysttorsken er rødlista

Kysttorsken er en svært viktig resurs for kyst Norge. Det er kysttorsken som er hovedårsaken til at det bor folk i norske kyst­ og fjordstrøk. Kysttorsken kan ikke sammenlignes med skreien. Når skreien har vært ved kysten og gytt tar den en ny runde ut i Barnshavet for å ete seg opp, mens kysttorsken blir i sine fjorder. Den norske kysttorsken er på et bestandsmessig lavmål. Noe også et labert fjordfiske bekrefter. ICES har pålagt Norge å få bestanden av kysttorsk opp på et bærekraftig nivå. Om vi ikke klarer det, er «Riset bak speilet» klart. Da vil all torsk som fiskes innafor 12 mila /grunnlinja, bli rødlista. Dette vil ramme den minste kystflåten hardt.

Utviklinga for kysttorsk og oppdrett.For å begrense fisket av norsk kysttorsk ble det innført diverse reguleringer i 2005. Disse ble med små justeringer videreført i årene 2006—2012. Dette var ikke godt nok. Kurven har flatet litt ut, men rekrutteringen i bestanden er fortsatt liten. Og fjordfisket er i dag på et lavmål. Hovedårsaken til nedgangen i kysttorskbestanden, er oppdrett. Etter som oppdrett økte og tok flere og flere gytefjorder, så vi at gytemønstret til kysttorsken forandret seg.
Eg begynte derfor å «forske» litt på dette. Eg innhentet uttalelser fra fiskere, i oppdretts-fjorder her nord, om deres erfaringer med gytemønstret til kysttorsken etter at oppdrett ble satt ut på deres fjorder. Erfaringen deres var, at når det blir etablertoppdrett i en «godtfiskfjord», så sluttet den lokale kysttorsken / torsken å gyte der. De samme erfaringene har FD. fått fra fiskere i Trøndelag. Med andre ord har fiskere fra hele kysten gjort de samme erfaringene.

Nå kan vi ikke miste flere gytefjorder / gyteområder for kysttorsken. Gjør vi det, går det veldig galt. Som nasjonen Norge har vi også ansvar for en bærekraftig kysttorskbestand. Jfr. Vedlegg, diagrammet viser oppgang i oppdrett og nedgang I kysttorskbestanden. Skadevirkningene fra oppdrett er ikke bare lus og rømming.

Lukkede anlegg

All økning av oppdrett må derfor skje i lokkede anlegg, og på sikt må all fiskeoppdrett i lokkede anlegg. Det er store utslipp fra oppdrett i dag. Disse utslippene kan gjenvinnes, blant annet fosfor som det er lite av i verden. I Danmark produseres det fisk i lokkede anlegg til en pris under kr.30. pr. kg. Norge kan da ikke være en sinke på dette feltet. Det går ikke an å gjøre som smelteindustrien gjorde på 1950 tallet. Slippe ut masse farlig avfall med begrunnelse om at vi må berge arbeidsplassene. Vi er tross alt kommet til 2014 Ser at mange kommuner sier nei til mer oppdrett, kommunene begynner så smått å våkne.

Eg vil minne Dere om at vi i dag har en Naturmangfold lov som må følges.

Av Arnold Jensen, fjordfisker fra Nordreisa

Faksimile Framtid i Nord 6.11.14

Faksimile Framtid i Nord 6.11.14

En tanke om “Til Dere politikere som nå skal avgjøre kystsoneplanene

  1. Tilbaketråkk: Til Dere politikere som nå skal avgjøre kystsoneplanene | poehr

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s