Politikk og forvaltning

Oppdrett og redelighet

Om «redelighet» og saksbehandling av en oppdrettslokalitet.


2009: Oppdretter leverer miljøundersøkelse/strømrapport som sier at lokaliteten ligger ved «innløpet av Hellemofjorden». Dette er misvisende da lokaliteten faktisk ligger øst for Mannfjordnes i Hulløysundet i innløpet til Mannfjord og Grunnfjord. Strømmålingene viser forøvrig at «respirenten er dårlig egnet for oppdrett» på grunn av opptil 80,4% nullstrømsmålinger/strømstille, og lav strømstyrke.

Tysfjord kommune unnlater å kommentere søknad vedrørende lokaliteten med begrunnelse i at kommuneplanen var «under rullering».Lokaliteten stod da avsatt som lokalitet for blåskjell i (fortsatt) gjeldende kommuneplan.

Mattilsynet godkjendte lokaliteten, til tross for at de fant det merkelig at strømmen ifølge deres tolkning var 100% enrettet mot nord. Fylkesmannes miljøvernavdeling konkluderte i 2013 ut fra samme strømrapport med målinger gjort i 2009, at strømmens hovedretning var stikk motsatt av Mattilsynets fortolkning og konklusjon, nemlig sør-sørøst, mot land. I avslag på oppdretters søknad om biomasseøkning nå, 2014 har derimot Mattilsynet også nå delvis begrunnet avslaget med at strømmålingene og modellering faktisk viser at strømmen går sør-sørøst og at det er stor fare for smitte og lusespredning.

2010: Fiskeridirektoratet og Fiskarlaget går mot oppdrett, da dette er et område hvor det er vanlig at det driftes med garn eller line av fiskere, men etter 3 til 4 måneder endrer Fiskeridirektoratet innstillingen ved ny saksbehandler  og godkjenner lokaliteten. I denne 3 til 4 månedersperioden var saksbehandler for lokaliteten utlånt fra Fiskeridirektoratet til Nordland Fylkeskommune og etter denne «utlånsperioden» kom hun altså tilbake til direktoratet, som da endret innstilling.

2013: I forbindelse med søknad om biomasseøkning ved lokaliteten presterer oppdretter/fylkeskommunens saksbehandler å uttale at søknaden «gjelder eksisterende anlegg med fortøyninger«. Dette ble av oss og flere påpekt som misvisende. Til og med lokalpolitikere trodde på at dette var en lokalitet som var i bruk, noe som ikke var tilfelle.(Oppdretter startet først utsett av anlegget i mars-april-2014.) Tysfjord kommune ba da enstemmig i sin uttalelse til søknaden om at hele lokaliteten burde vurderes på nytt av fylkeskommunen, på grunn av  tettheten av lokaliteter og bekymring for belastningen av utslippene på området.

2014: Oppdretter startet i mars med utplassering av anlegget etter kart vedlagt søknad om biomasseøkning i 2013! Samtlige berørte etater i fylket, kommunen , departement OG oppdretter blir telefonisk og per mail gjort oppmerksom på at fortøyningene IKKE plasseres etter de dokumenter og kart som tillatelsen fra 2010 tilsier. I tilsvar får vi og samtlige etater da opplyst fra oppdretter at «utplasseringen er inne i en anleggsfase» og det gis inntrykk av at anlegget med fortøyninger vil justert etter gitte tillatelser før det tas i bruk. Senere viser det seg altså at oppdretter likevel har unnlatt å plassere anlegget slik tillatelsen fra 2010 beskriver, noe Fiskeridirektoratet nå vurderer straffegebyr for.

Nå, i ettertid kommer så oppdretter med søknad om «en mindre arealendring» ved lokaliteten, da det for overflateinnstallasjonen var godkjendt 2×8 merder, mens plasseringen utgjør 2×9 merder. Oppdretter og saksbehandler hos Nordland Fylkeskommune bruker fremdeles kart over fortøyningene slik de fremsto i søknaden om biomasseøkning i 2013 og de legger heller ikke ved tillatelsen med kart fra 2010, slik at man kan se hva endringen undervanns i realiteten utgjør. Dette begrunnes fra fylkeskommunens nye saksbehandler med at «Dette er å anse som en helt ny søknad for å ta i bruk lokaliteten.»


Dette må i sannhet være et stjerneeksempel på hvordan enhver kan få viljen og sin sak godkjent bare man har «frekkhetens nådegave» og vilje til å manipulere.

-Er dette slik framferd som kommunenes politikere og administrasjon stilletiende vil godta?

Av Viggo Vikholt,Norges Miljøvernforbund nærmiljøgruppe,Tysfjord.

3 tanker om “Oppdrett og redelighet

  1. Typisk saksbehandling for Lakseoppdrettsbransjen. Lover og pålegg kan bare forbigås da Opdretteren likevel får allt etter sin vilje til sist.
    Korrupsjonen må være tydelig for enhver med gangsyn

    Per Øhrn

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s