VKMs misvisende kostholdsråd om fisk
Informasjon / Miljøgifter

VKMs misvisende kostholdsråd om fisk

De siste uttalelsene i BT den 30. jan 2015 fra NIFES/VKM-forskere som omhandler kostholdsråd i forbindelse med inntak av fisk, er misvisende ovenfor forbrukerne om de kjente toksiske effekter ved inntak av miljøgifter. Artikkelen viser ingen detaljer med hensyn til dagens nivåer av miljøgifter i oppdrettslaks (Salmo salar) sammenliknet med kjøtt fra landdyr, og evner … Les videre

Er VKMs kostholdsråd uavhengige?
Uncategorized

Er VKMs kostholdsråd uavhengige?

Nei! Det foreligger ikke data som viser at oppdrettslaksen er gunstig helsemessig, sier lege og toksiolog Henrik Huidtfeld i dagens utgave av EKKO på NRK P2. Nivåene av miljøgiftene i fisken er lavere enn grenseverdiene satt av EU, men Huitfeldt mener at grenseverdiene er for høye. -Undersøkelser viser at nivåene av persistente organiske miljøgifter som vi eksponeres … Les videre

WWF for a living planet-I Sverige
Artikkel

WWF for a living planet-I Sverige

Som kjent øver WWF Norge en øredøvende stillhet om skadevirkningene som lakseoppdrett allerede påfører miljø og fauna i fjorder og tilhørende villaksvassdrag. Stillheten formuleres gjennom utstrakt samarbeide med og tilnærming til næringen, en arbeidsmetode som står i veien for progressivitet opp mot en bærekraftig omlegging  og ivaretakelse av våre kystverdier. Der WWF Sverige stiller krav til lukkede anlegg, … Les videre

Kommer om rømningssituasjonen i Hordaland
Nyhetsblikk

Kommer om rømningssituasjonen i Hordaland

  Debatt på TV2 søndag morgen mellom Kenneth Bruvik NJFF og Amund Drønen Ringda(H) Førstkommende Lørdag klokken 18.45 på TV2 vil det komme et større innslag om rømningssituasjonen i Hordaland. Søndag morgen klokken 10.00-10.30 i TV2 nyhetskanalen blir det debatt mellom Kenneth Bruvik NJFF og Amund Drønen Ringdal(H), Statssekretær for fiskeriministeren.   Spre ordet! Lukkede anlegg! … Les videre

Finnmark FrP:Stortingsgruppen må jobbe for intensivert forskning for lukkende anlegg.
Politikk og forvaltning

Finnmark FrP:Stortingsgruppen må jobbe for intensivert forskning for lukkende anlegg.

Finnmark FrP ber stortingsgruppen arbeide for at fiskeoppdrett ikke skal ha bestandsreduserende effekt på vill laksefisk og sjøørret. Finnmark FrP ber stortingsgruppen jobbe for en intensivering på forskning i.f.t lukkende anlegg. Målsettingen på sikt må være en langt mer miljøvennlig havbruksnæring der rømningssikre anlegg står i fokus, eksempelvis kan lukkede anlegg være en del av … Les videre