ASPAKER DEN UANSVARLIGE
Artikkel

ASPAKER DEN UANSVARLIGE

I meldingen «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett» lansert den 20.3.2014, gjør fiskeriminister Elisabeth Aspaker store bukkehopp, og gjør samtidig bærekraftbegrepet til skamme. Svært få av oppdrettsnæringens miljømessige påvirkningsfaktorer omtales i rapporten, og bare antall voksne hunnlus som ifølge meldingen skal være premissgivende for videre vekst i havbruksnæringen. Faktorer som fôrspill, … Les videre

Vekst under en kontroll som går over alle støvleskaft
Informasjon

Vekst under en kontroll som går over alle støvleskaft

Dagens produksjonsvolum er direkte årsak til totalt manglende kontroll! En vekstmulighet vil være naivt og et tydelig signal om å fortsette dagens belastning med de katastrofale miljøavtrykk dette gir. Det eneste riktige grepet er å pålegge at dagens volum skal inn i lukket teknologi. Det er gode grunner til at oppdrett bør være en av de … Les videre

I SKYGGEN AV NSL
Nyhetsblikk

I SKYGGEN AV NSL

Den 11. mars 2015 går NSL (Norske Sjømatbedrifters Landsforening) i artikkelen «I skuggen av Kenneth Bruvik» til frontalangrep på den anerkjente villaksforkjemperen. Utgangspunktet til artikkelen er Ut i Naturen-programmet «I skuggen av laksen» som ble sendt på NRK den 8. april 2014. Grove feil av NSL Programmet tar for seg sjøørreten i flere vassdrag. Blant … Les videre

MARERITTET FRA ANGELSKÅR
Artikkel

MARERITTET FRA ANGELSKÅR

Katastrofen inntrer Den 10. januar gikk marerittet til tusenvis av sjøørret- og laksefiskere i oppfyllelse, da stormen «NINA» feide innover Vestlandet. Til tross for uttalelser fra Henrik Hareide, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet om at oppdrettsanleggene var sertifisert for uværet, gikk det så galt det kunne gå. En kan nesten lure på hva slags teknologisk utvikling oppdrettsnæringen … Les videre