Artikkel

ASPAKER DEN UANSVARLIGE


I meldingen «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett» lansert den 20.3.2014, gjør fiskeriminister Elisabeth Aspaker store bukkehopp, og gjør samtidig bærekraftbegrepet til skamme. Svært få av oppdrettsnæringens miljømessige påvirkningsfaktorer omtales i rapporten, og bare antall voksne hunnlus som ifølge meldingen skal være premissgivende for videre vekst i havbruksnæringen.

Faktorer som fôrspill, utslipp av tungmetaller og toksiner i fiskefòr, utslipp av avlusingsmedikamenter, sykdomsspredning, rømt oppdrettsfisk og fiskevelferd levnes ikke mange tanker av vår fiskeriminister.

Det blir i stadig tydeligere at vår fiskeripolitiske ledelse nær sagt uavhengig av politisk fløy, har fått for seg at produksjonen av oppdrettslaks skal 6-dobles frem mot 2050. Dette skal visstnok foregå på naturens premisser, men påstandene vitner om en realitetsoppfatning som er lite i tråd med virkeligheten.

For å ta et eksempel var mengden kadmium i fiskefòret i 2013 ifølge gjennomsnittsverdier 440kg, tall fra Mattilsynets overvåkningsprogram for fiskefòr. Mesteparten av dette svært giftige tungmetallet går rett til sjøs, og det er dokumentert svært høye kadmiumverdier i krabber som er fanget i nærheten av oppdrettsanlegg. En 6-dobling i produksjonen, kombinert med høyere kadmiumverdier i fiskefòret, vil kunne gi kadmiumutslipp på 10 tonn! Dette er regnet som utilsiktede utslipp, og faller ikke inn under Stockholmkonsesjonens regulativ.

Det er også verdt å merke seg at Riksrevisjonen i mars 2012 konkluderte med at havbruksnæringen ikke forvaltes bærekraft etter Regjeringens og Stortingets vedtekter. Riksrevisjonen uttalte blant annet at store problemer med lakselus og rømt oppdrettslaks truet villfiskens evne til å overleve. En samlet Kontroll- og Konstitusjonskomitè stilte seg bak kritikken mot oppdrettsnæringen og dets forvaltende organ – Fiskeriministeren. Siden den gangen har situasjonen på alle måter forverret seg. Vi har fått flere oppdrettslaks i merdene, større utslipp, mer påslag av lakselus på villfisk, multiresistent lus, en kraftig økning i bruk av avlusingsmedikamenter og et stadig forverret sykdomsbilde.


I uke 26/2014 skrev HI (Havforskningsinstituttet) et varselbrev til MT (Mattilsynet) hvor de beskrev lusesituasjonen fra Rogaland til Trøndelag som svært alvorlig. På det meste ble det registrert 300 lakselus per sjøørret som stod i forsøksbur. Nesten all sjøørret fra enkelte lokaliteter i Ryfylke, ytre Hardanger, ytre Sogn, Voldafjordsystemet, Romsdalssystemet og Nord-Trøndelag var infisert med 30-500 lus.

Kyst i Bevegelse har på grunnlag av tall fra lusedata.no og Fiskeridirektoratet sin biomassestatistikk, gjort en fylkesvis beregning av lusepresset i uke 23-26/2014.

Fylke 04.06.2014 11.06.2014 18.06.2014

25.06.2014

Gj.snitt
Nord-Trøndelag

882

617

477

556

633

Sør-Trøndelag

802

1 020

879

890

898

Møre og Romsdal

1 405

1 202

593

794

999

Sogn og Fjordane

799

961

474

605

710

Hordaland

2 263

1 910

1 739

1 568

1 870

Rogaland

1 434

771

718

697

905

Antall voksne hunnlus per kvadratkilometer

Med utgangspunkt i den gjennomsnittlige verdien for antall voksen hunnlus per km^2, har vi laget en oversikt på prosentvis andel uker med høyere lusepress enn 633 voksne hunnlus per kvadratkilometer, fra 2002 tom uke 11/2015.

Aspaker den uansvarlige

Kilde: Lusedata, Fiskeridirektoratets biomassestatistikk

 

At antall voksne hunnlus ligger i så stor grad over akseptabelt nivå er ikke annet enn fullstendig uakseptabelt, og vi ber nå myndighetene innføre strakstiltak for å få ned lusenivået.

Kyst i Bevegelse

2 tanker om “ASPAKER DEN UANSVARLIGE

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s