DE FARLIGE MILJØGIFTENE
Artikkel / Nyhetsblikk

DE FARLIGE MILJØGIFTENE

For kadmium er grenseverdien satt 3,7 ganger høyere enn gjennomsnittlig verdi for 2012. Det betyr at totalmengden av dette tungmetallet kunne være langt høyere enn dagens mengde på 443 kg som tilsvarer over 30% av det totale norske utslippet, for øvrig uten at det blir loggført og offentliggjort av Miljødirektoratet. Dersom produksjonen av oppdrettslaks 6-dobles frem mot 2050, vil følgelig kadmiumutslippet også kunne øke tilsvarende til over 2000 kg. Grenseverdien for endosulfan er satt hele 62,5 ganger høyere enn dagens gjennomsnittlige verdi. Det føles paradoksalt at norske myndigheter presset på EFSA (European Food Agency Security) for å tidoble grenseverdien i fiskefôr. Les videre