Artikkel / Nyhetsblikk

DE FARLIGE MILJØGIFTENE


I artikkelen «Miljødirektoratet svarer på Kyst.nos spørsmål om miljøgifter» i kyst.no den 08.04.15, forsøker redaktør Pål Mugaas Jensen som et tilsvar på min artikkel «Bløffen om norsk fiskeoppdrett» å motgå og minimalisere mine «påstander» om utslipp av tungmetaller og miljøgifter fra norsk oppdrettsnæring. Tallene jeg har presentert er på ingen måte mitt verk. Mattilsynets overvåkningsprogram gir et greit grunnlag for å beregne hvor mye fremmedstoffer oppdrettsfôret inneholder. Man vet ikke nøyaktig hvor mye av miljøgiftene som slippes ut i fjordene våre, men fordi oppdrettslaksen akkumulerer miljøgifter i filèten er det ganske innlysende at miljøgiftene som ikke slipper ut, havner på middagstallerkenen.

Forbudte, persistente organiske miljøgifter

Men denne gangen er det utslippene det handler om. I følge Miljødirektoratet er de 10 øverste miljøgiftene i nedenstående liste, persistente organiske miljøgifter. Det er forbudt å generere utslipp av disse giftene i Norge. Til tross for at vi vet at miljøgiftene er i fôret og at det er teknisk og økonomisk fullt overkommelig å rense det, har oppdrettsnæringen fått unntak grunnet produktforskriftens kapittel 4. Forstå det den som kan! Mengde produsert fiskefôr 2012: 1 642 847 000 kg

Fremmedstoff Gjennomsnittlig konsentrasjon Total mengde Grenseverdi
DDT 8,1 µg/kg 13,30 kg 50 µg/kg
Dieldrin 1,7 µg/kg 2,79 kg
Endosulfan 0,8 µg/kg 1,31 kg 50 µg/kg
HCB 1,8 µg/kg 2,96 kg 10 µg/kg
Klordan 3,1 µg/kg 5,09 kg 20 µg/kg
Toksafen 2,8 µg/kg 4,60 kg 50 µg/kg
PCB7 5,8 µg/kg 9,53 kg
PCB6 5,6 µg/kg 9,19 kg PCB7+PCB6, 40 µg/kg
PCCD/PCDF 0,4 ng TE/kg
DL-PCB 0,61 ng TE/kg
PBDE7 0,56 µg/kg
Arsen Tot 2,3 mg/kg 3778 kg 10 mg/kg
Arsen uorg. 0,033 mg/kg 54 kg
Kadmium 0,27 mg/kg 443 kg 1 mg/kg
Kvikksølv tot 0,028 mg/kg 46 kg 0,2 mg/kg
Metylkvikksølv 0,025 mg/kg 41 kg
Bly 0,07 mg/kg 115 kg 5,0 mg/kg
Fluor 45 mg/kg 72285 kg 350 mg/kg
Etoxyquin 50,7 mg/kg 83292 kg
Kobber 41 mg/kg 67357 kg 100 mg/kg

Kilde. Mattilsynets overvåkningsprogram fiskefôr 2012

Høye grenseverdier

Med tanke på at grenseverdiene for fremmedstoffer i fiskefôret for det meste er satt langt høyere enn dagens gjennomsnittlige verdier, er det oppsiktsvekkende at Miljødirektoratet uttaler at Mattilsynet har fastsatt grenser som skal sikre at fôrvarer ikke medfører risiko for dyrehelse, folkehelse eller skade på miljøet. For kadmium er grenseverdien satt 3,7 ganger høyere enn gjennomsnittlig verdi for 2012. Det betyr at totalmengden av dette tungmetallet kunne være langt høyere enn dagens mengde på 443 kg som tilsvarer over 30% av det totale norske utslippet, for øvrig uten at det blir loggført og offentliggjort av Miljødirektoratet. Dersom produksjonen av oppdrettslaks 6-dobles frem mot 2050, vil følgelig kadmiumutslippet også kunne øke tilsvarende til over 2000 kg. Grenseverdien for endosulfan er satt hele 62,5 ganger høyere enn dagens gjennomsnittlige verdi. Det føles paradoksalt at norske myndigheter presset på EFSA (European Food Agency Security) for å tidoble grenseverdien i fiskefôr. Også med tanke på miljømessige konsekvenser. Fiskeriminister Aspaker sin visjon om vekst i oppdrettsnæringen frem mot 2050, vil kunne medføre at mengden endosulfan øker tilsvarende. Det tar seg unektelig lite vakkert ut for Norske myndigheter, som var en av de ivrigste pådriverne for at endosulfan gjennom Stockholm-konvensjonen ble forbudt globalt. Oppdrettsnæringens største soyakilde er Brasil, som ennå ikke har forbud mot endosulfan.

Sjokkerte Stortingspolitikere

Dersom Pål Mugaas Jensen skulle ha inntrykk av at det bare er motstandere av oppdrett i notmerder (med frie utslipp) som er bekymret for utslipp av forbudte miljøgifter og tungmetaller fra oppdrettsnæringen, kan han jo se på dette innslaget fra TV2 som i 2012 viser to nærmest hoderystende Stortingspolitikere. Knut Arild Hareide krevde handling, og Nikolai Astrup uttalte at «kranen må stoppes». Siden den gang har mengden kadmium i fiskeforet økt betraktelig.


Nils Kvisgaard

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s