Artikkel

Kaffe-latte drikkende miljøvernsosialister!

Av Anne Lise Mortensen, Knut Johan Georgsen og Hermann Kitti Hansen

-Rektor ved Universitetet i Tromsø har valgt å lytte til kaffelattedrikkende miljøvernsosialister. Dette er påstanden Lyngenordfører Dan Håvard Johnsen i følge «Kyst og Fjord» nr. 2-2017. Bakgrunnen et brev utviklingslag rundt Ullsfjorden etc etc undertegnet skrev et åpent til Universitetet i Tromsø (UiT) der de stilte seg skeptisk til at UiT skulle delta i forskningsproskjt i Ullsfjorden der hovedformålet er: «å skaffe kunnskap om hvordan fullskala havbruk påvirker en uberørt fjord over tid». Lerøy skal i følge Akvaplan-NIVA Denne «påvirkningen» skal skje ved etablering av et ordinært, gammeldags konvensjonelt oppdrettsanlegg ved Ullsnes. Lerøy Aurora skal drifte og Akvaplan-niva trer støttende til etter at nevnte oppdrettsselskap tidligere har fått avslag for etablering. Nå kalles dette for «forskning». (I en bisetning kunne nevnes at nevnte oppdrettsselskap ikke akkurat har skaffet seg goodwill sett på bakgrunn av oppslag i media i den senere tid.)

Dersom ordføreren ikke har hatt tid til å sjekke hvem som stilte seg bak nevnte brev, kan jeg opplyse at det er følgende utviklingslag: Oldervik, Breivik, Jøvik, Sjursnes, Lakselvbukt, Søndre Reinøy og Noreidet Bygdeforening. Alle med grenser til «Ullsfjordbassenget». Jeg må si jeg er svært, for ikke å si søkkimponert over at Lyngenordføreren tilsynelatende kjenner til kaffevanene og politisk ståsted for nevnte bygders tillitsvalgte. Og det utenfor egen kommune.

Nå vet jeg ikke hvor alvorlig det er, sånn rent menneskelig sett, å drikke kaffe-latte eller å være «miljøvernsosialist». Men for den gode Lyngenordføreren må denne kombinasjonen være ganske alvorlig. Han har ringt rektor ved UiT, Anne Husebekk, og fortalt henne at det er «frekt og arrogant» å trekke seg fra deres opprinnelig tiltenkte delprosjekt etter påvirkning av personer med slike vederstyggelige tilbøyeligheter.

Når det gjelder politisk ståsted for oppdrettsmotstanderne må jeg minne om at en underskriftskampanje mot oppdrett i Ullsfjordbassenget på Facebook kjapt samlet over 1600 underskrifter i forbindelse med tillatelse for etablering oppdrett ved Lubben og Korsnes i Karlsøy kommune. Alle disse er neppe «miljøvernsosialister». Denne saken er ennå ikke «sluttført» men blir ikke omtalt videre her.

Det eksisterer også en offisiell og åpen facebook-gruppe kalt: «Vi som ikke vil ha lakseoppdrett i Ullsfjorden». Gruppen har i skrivende stund 1272 medlemmer, hvorav flesteparten bor eller har røtter i fjordsystemet vårt; Ullsfjord/Sørfjord. Herr Ordføreren har jo tydeligvis kjennskap til lokalbefolkningen rundt Ullfjordbassenget jf. omtale ovenfor. Hvis han klikker seg inn på denne gruppen vil han muligens oppdage at her finnes medlemmer fra alle politiske partier som tydeligvis er «kaffe-latte drikkende miljøvernsosialister». Og kanskje dukker det opp kjente fjes fra Lyngen kommune også.

Hvorfor motstand i fjordsystemet Ullsfjord/Sørfjord?

Lyngen kommune eier uheldigvis, holdt jeg på å si, grovt anslått ¼ av strandlinjen i fjordsystemet Ullsfjord/Sørfjord. Resten sokner til Tromsø og Karlsøy kommuner. De fleste motstanderne har sin bakgrunn her. Det må derfor ikke forundre Lyngenordføreren at han ikke kjenner alle disse. Ei heller må han være forferdet over at vi ikke lar oss påvirke av de syv arbeidsplassene som loves (neppe syv årsverk). Her må også gjøres fradrag for villfisk/rekearbeidsplassene som erfaringsmessig går tapt (jf. bl.a. Brennpunkt). Det er slettes ikke greit for oss at en kommune som eier en så liten andel av fjordsystemet skal tillate forurensning og spredning av lakselus i vår fjord under dekkordet «forskning». Vi lar oss heller ikke kneble av ordførerens tendensiøse karakteristikker.

Ordføreren uttaler seg på vegne av sine kommunefrender på Svendsby. Han sier at: «lokalbefolkningen ønsker på alle måter dette tiltaket velkommen». Mine kilder forteller at 6-7 grunneierne nær det planlagte anlegget er mot etableringen. I tillegg er flere innover Kjosen motstandere.

Til Lyngenordførerens sannsynlige store irritasjon må jeg nevne at de innledningsvis omtalte «kaffe-latte drikkende miljøvernsosialister» fra nevnte utviklingslag, har vært så freidige å skrive brev også til også Havforskningsinstituttet. Brevet er også sendt Lyngen kommunes offisielle e-postadresse. Dette bør jo derfor være tilgjengelig i deres offentlige postjournal. Her stilles flere kritiske spørsmål. Jeg oppfordrer leserne å sjekke postjournalen og innhente brevet.

Kan Lyngenordføreren forklare?

I selve søknaden til Akvaplan-niva er det tilsynelatende ett oppdrettsanlegg som skal etableres. Gjemt inne i prosjektbeskrivelsen side 8 finner vi imidlertid følgende formulering: «Forskningsprogrammets første fase foreslås å gå over 5 år. Det foreslås at det driftes på lokaliteten Ullsnes etter driftsplanen som følger vedlagt. Hvis miljøpåvirkningene tilsier at prosjektet bør avsluttes etter de 5 første årene, stoppes prosjektet. Hvis ikke, går man inn i en ny 5-års fase, hvor man også tar i bruk en ny lokalitet og drifter etter et mer «kommersielt» regime på den nye lokaliteten, da uten IMTA. Etter nye 5 år, foretas det en ny vurdering på bakgrunn av resultatene fra forskningen. Om situasjonen tilsier det, går man videre med ytterligere 5 år for å få studert langtidseffekter. Etter 15 år avsluttes prosjektet og endelige resultater fra langtidsstudien publiseres og overleveres.» (Min utheving).

Jeg har gjort meg opp en formening om hva dette betyr, men er noe usikker. Siden saken skal behandles i Lyngen kommune kan vel ordføreren forklare oss alle hva det innebærer at man etter fem år kan ta i bruk «en ny lokalitet og drifter etter et mer «kommersielt» regime på den nye lokaliteten, da uten IMTA.»

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s