Stans overfiske av Leppefisk nå!
Politikk og forvaltning

Stans overfiske av Leppefisk nå!

Norges Miljøvernforbund krever øyeblikkelig stans av dagens pågående økologiske katastrofe i form av overfiske av leppefisk. Norges Miljøvernforbund (NMF) krever umiddelbar stans av rovdriften på kystens kanskje viktigeste renovasjonsarbeider, leppefisken, som fiskes til bruk i oppdrettsnæringen hvor leppefisken har som oppgave å begrense antallet lus på laksen. Det fiskes tilnærmet uregulert ut 16 millioner leppefisk … Les videre

Sjokkerende avlusingsregime hos Sinkaberg-Hansen
Miljøgifter

Sjokkerende avlusingsregime hos Sinkaberg-Hansen

Tall som Kyst i Bevegelse sitter på, viser et svært høyt forbruk av flere avlusingsmedikamenter i tillegg til hydrogenperoksid hos Sinkaberg-Hansen i 2013. Den totale bruken av emamectin benzoat utgjør 7,24 kg, tilsvarende 14% av nasjonalt forbruk i havbruksnæringen. Sinkaberg-Hansen har også brukt 121 kg  azametiphos (tilsvarende 4% av nasjonalt forbruk), 7.2 kg emamectin benzoat (14.2%), … Les videre