Kaffe-latte drikkende miljøvernsosialister!
Artikkel

Kaffe-latte drikkende miljøvernsosialister!

Av Anne Lise Mortensen, Knut Johan Georgsen og Hermann Kitti Hansen -Rektor ved Universitetet i Tromsø har valgt å lytte til kaffelattedrikkende miljøvernsosialister. Dette er påstanden Lyngenordfører Dan Håvard Johnsen i følge «Kyst og Fjord» nr. 2-2017. Bakgrunnen et brev utviklingslag rundt Ullsfjorden etc etc undertegnet skrev et åpent til Universitetet i Tromsø (UiT) der … Les videre

Til Are
Artikkel

Til Are

Du er klar over at det er de samme myndighetene som «Fører strengt tilsyn» med dere som gir næringsvirksomhet fri tilgang på Norske fjorder som deponi for gruveavfall, ikke sant? Slik ramler ditt argumentet «på steingrunn» for å si det sånn. Ja, det er mange aspekter å sette fingeren på når det gjelder oppdrettsnæringens påvirkning … Les videre

DE FARLIGE MILJØGIFTENE
Artikkel / Nyhetsblikk

DE FARLIGE MILJØGIFTENE

For kadmium er grenseverdien satt 3,7 ganger høyere enn gjennomsnittlig verdi for 2012. Det betyr at totalmengden av dette tungmetallet kunne være langt høyere enn dagens mengde på 443 kg som tilsvarer over 30% av det totale norske utslippet, for øvrig uten at det blir loggført og offentliggjort av Miljødirektoratet. Dersom produksjonen av oppdrettslaks 6-dobles frem mot 2050, vil følgelig kadmiumutslippet også kunne øke tilsvarende til over 2000 kg. Grenseverdien for endosulfan er satt hele 62,5 ganger høyere enn dagens gjennomsnittlige verdi. Det føles paradoksalt at norske myndigheter presset på EFSA (European Food Agency Security) for å tidoble grenseverdien i fiskefôr. Les videre

ASPAKER DEN UANSVARLIGE
Artikkel

ASPAKER DEN UANSVARLIGE

I meldingen «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett» lansert den 20.3.2014, gjør fiskeriminister Elisabeth Aspaker store bukkehopp, og gjør samtidig bærekraftbegrepet til skamme. Svært få av oppdrettsnæringens miljømessige påvirkningsfaktorer omtales i rapporten, og bare antall voksne hunnlus som ifølge meldingen skal være premissgivende for videre vekst i havbruksnæringen. Faktorer som fôrspill, … Les videre

MARERITTET FRA ANGELSKÅR
Artikkel

MARERITTET FRA ANGELSKÅR

Katastrofen inntrer Den 10. januar gikk marerittet til tusenvis av sjøørret- og laksefiskere i oppfyllelse, da stormen «NINA» feide innover Vestlandet. Til tross for uttalelser fra Henrik Hareide, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet om at oppdrettsanleggene var sertifisert for uværet, gikk det så galt det kunne gå. En kan nesten lure på hva slags teknologisk utvikling oppdrettsnæringen … Les videre

WWF for a living planet-I Sverige
Artikkel

WWF for a living planet-I Sverige

Som kjent øver WWF Norge en øredøvende stillhet om skadevirkningene som lakseoppdrett allerede påfører miljø og fauna i fjorder og tilhørende villaksvassdrag. Stillheten formuleres gjennom utstrakt samarbeide med og tilnærming til næringen, en arbeidsmetode som står i veien for progressivitet opp mot en bærekraftig omlegging  og ivaretakelse av våre kystverdier. Der WWF Sverige stiller krav til lukkede anlegg, … Les videre