Det trommes til bærekraftmarkering foran Stortinget 27. mai
Informasjon

Det trommes til bærekraftmarkering foran Stortinget 27. mai

Det foregår en dyptgripende rasering av kysten og livet i fjord og sjø som aldri ville vært tillatt om det skjedde på landjorda. Ute av syne ute av sinn Stor markering mot oppdrettsindustrien Det produseres enorme mengder med lakselus. I fjor brukte havbruksnæringen 31.000 tonn hydrogenperoksyd i forsøk på å bekjempe lus. Enkelte avlusninger drepte … Les videre

Vekst under en kontroll som går over alle støvleskaft
Informasjon

Vekst under en kontroll som går over alle støvleskaft

Dagens produksjonsvolum er direkte årsak til totalt manglende kontroll! En vekstmulighet vil være naivt og et tydelig signal om å fortsette dagens belastning med de katastrofale miljøavtrykk dette gir. Det eneste riktige grepet er å pålegge at dagens volum skal inn i lukket teknologi. Det er gode grunner til at oppdrett bør være en av de … Les videre

VKMs misvisende kostholdsråd om fisk
Informasjon / Miljøgifter

VKMs misvisende kostholdsråd om fisk

De siste uttalelsene i BT den 30. jan 2015 fra NIFES/VKM-forskere som omhandler kostholdsråd i forbindelse med inntak av fisk, er misvisende ovenfor forbrukerne om de kjente toksiske effekter ved inntak av miljøgifter. Artikkelen viser ingen detaljer med hensyn til dagens nivåer av miljøgifter i oppdrettslaks (Salmo salar) sammenliknet med kjøtt fra landdyr, og evner … Les videre