VKMs misvisende kostholdsråd om fisk
Informasjon / Miljøgifter

VKMs misvisende kostholdsråd om fisk

De siste uttalelsene i BT den 30. jan 2015 fra NIFES/VKM-forskere som omhandler kostholdsråd i forbindelse med inntak av fisk, er misvisende ovenfor forbrukerne om de kjente toksiske effekter ved inntak av miljøgifter. Artikkelen viser ingen detaljer med hensyn til dagens nivåer av miljøgifter i oppdrettslaks (Salmo salar) sammenliknet med kjøtt fra landdyr, og evner … Les videre

Løper mattilsynet forbrukerens ærend?
Miljøgifter

Løper mattilsynet forbrukerens ærend?

-Matvaresikkerhet Har vår livsstil innflytelse på mengden av kjemikalier i kroppen vår? DR2 etterforsket ikke mindre enn 60 forskjellige kjemikalier da de testet to gravide kvinner med ulike livsstiler. Kristine foretrekker økologi og Mette ser mest for prisen og kjøper konvensjonell mat. -Så hvem har mest kjemi i kroppen? Også når det kommer til kosmetikk og rengjøringsprodukter, … Les videre

Steg i riktig retning.Tiltakene mot lakselus
Miljøgifter

Steg i riktig retning.Tiltakene mot lakselus

– Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring,skriver Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding. Særlig påpekes utviklingen i lusemiddelbruken og resistenssituasjonen.  Nylig ble en rapport offentliggjort gjennom EUs Miljødirektorat som belyser problemstillinger vedrørende miljøkvalitet, risiko og manglende grenseverdier for lusemidlene i Norge. Forskerne samlet inn sediment og vannprøver, samt blåskjell, rekelignende amfipoder, reker, brun krabbe og torsk fra rundt … Les videre

Endelig!
Miljøgifter

Endelig!

Marine Harvest produserer nå et renere fôr enn øvrige fiskefôrprodusenter!-Vi applauderer! Marine Harvest har valgt å rense fôret som produseres på den nye fabrikken. Ikke fordi de må, men fordi de kan. Vår kommentar: Laks som leveres på markedet bør være av kvalitet. Vi vet at laksen tar opp de giftigste formene for dioksiner. Avhengig av … Les videre

NIFES HÅNDPLUKKER HCB-VERDIER
Miljøgifter

NIFES HÅNDPLUKKER HCB-VERDIER

I forbindelse med import av fiskefor med forhøyede HCB-verdier i 2014, skrev NIFES (Norsk institutt for Ernæring og Sjømatforskning) den 05.07.14 artikkelen «Heksaklorbenzen i fôr og oppdrettslaks». Artikkelen er redigert, senest 16.09.14. I artikkelen legger NIFES ut en graf som viser verdiene av HCB i forskjellige matvarer, hvor oppdrettslaks er oppgitt å ha den laveste … Les videre

Som mattilsynet tilkjennegir, HCB havner på tallerkenen.
Miljøgifter

Som mattilsynet tilkjennegir, HCB havner på tallerkenen.

I dag har mattilsynet en sak om HCB i oppdrettsforet produsert av de tre største forprodusentene Skretting, Biomar og Ewos. Fiskemelet brukt ved produksjon av forpellets har høyere innhold av HCB enn det som er tillatt. Skretting underettet myndighetene da de registrerte økende verdier av det svært tungt nedbrytbare stoffet HCB i produksjonen. Heksaklorbenzen er et stoff som er svært tungt nedbrytbart … Les videre