Finnmark FrP:Stortingsgruppen må jobbe for intensivert forskning for lukkende anlegg.
Politikk og forvaltning

Finnmark FrP:Stortingsgruppen må jobbe for intensivert forskning for lukkende anlegg.

Finnmark FrP ber stortingsgruppen arbeide for at fiskeoppdrett ikke skal ha bestandsreduserende effekt på vill laksefisk og sjøørret. Finnmark FrP ber stortingsgruppen jobbe for en intensivering på forskning i.f.t lukkende anlegg. Målsettingen på sikt må være en langt mer miljøvennlig havbruksnæring der rømningssikre anlegg står i fokus, eksempelvis kan lukkede anlegg være en del av … Les videre

Ondskapens hotell
Artikkel / Politikk og forvaltning

Ondskapens hotell

Vår profittorienterte fiskeriminister Elisabeth Aspaker har nylig forenklet regelverket for levendelagring av fisk i såkalte torskehoteller. Pene ord til tross, disse hotellene er langt fra femstjerners. Snarere tvert imot; villtorsk fanges inn, og de som overlever fangsten, transporteres til merder langs kysten. Her holdes torsken fanget i trange merder i påvente av bedre tider. Bedre … Les videre

Oppdrett og redelighet
Politikk og forvaltning

Oppdrett og redelighet

Om «redelighet» og saksbehandling av en oppdrettslokalitet. 2009: Oppdretter leverer miljøundersøkelse/strømrapport som sier at lokaliteten ligger ved «innløpet av Hellemofjorden». Dette er misvisende da lokaliteten faktisk ligger øst for Mannfjordnes i Hulløysundet i innløpet til Mannfjord og Grunnfjord. Strømmålingene viser forøvrig at «respirenten er dårlig egnet for oppdrett» på grunn av opptil 80,4% nullstrømsmålinger/strømstille, og … Les videre

Hvordan påvirke kystsoneplanarbeid?
Informasjon / Politikk og forvaltning

Hvordan påvirke kystsoneplanarbeid?

På et miniseminar i Tromsø 20.10.var kystsoneplanlegging tema. Hovedinnledningen ble holdt av Catrine Hennaug. Hvordan lokalbefolkning, fiskere, fritidsfiskere, naturvernere og andre kan påvirke kystsoneplanleggingen i kommuner og regioner? Del 1 Del 2 For ordens skyld må det nevnes at også representanter for FHL og oppdrettsindustrien var tilstede under det åpne møtet i Tromsø,noe som fremkommer i … Les videre

Elisabeth i spørretime
Politikk og forvaltning

Elisabeth i spørretime

Spørretime Stortinget onsdag den 15. oktober 2014 Pål Farstad (V) [10:49:27]: Spørsmålet mitt går til fiskeriminister Aspaker. Venstre har som ambisjon at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. For å få til det må vi sikre at fiskeri, oppdrett og hele marin sektor for øvrig utvikler seg innenfor rammer som miljøet tåler. Villfisk og oppdrettet fisk … Les videre

Opprop for villaks og sjøørret på riktig grunnlag
Politikk og forvaltning

Opprop for villaks og sjøørret på riktig grunnlag

Ove Trellevik, Stortingsrepresentant for Høyre og medlem av næringskomiteen, skriver i artikkelen «Kyst mot oppdrett på feil grunnlag» at oppropet fra blant annet 64 ordførere i stor grad synes å basere seg på feil grunnlag. Trellevik siteres følgende: «Slik jeg oppfatter det virker det som om flere av disse ordførerne tror at regjeringen ukritisk skal øke … Les videre