Fredagspost

En flaskepost i urolig farvann. IL6

Ikke alle postene vi legger ut kan være like alvorlige, selv om der er et hav av alvorlige problemer med tanke på akvakulturindustri. 

Vi vil at Fredagsposten skal kunne inspirere, være tankevekkende eller morsom. -En fin avrunding før helgefri og avkopling.

For hver fredag som kommer for så lang tid det tar; Riktig God Helg!